Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Elimineren kwijtscheldingswinst uit grondslag Waz

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2006.
Elimineren kwijtscheldingswinst uit grondslag Waz De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Met ingang van 1 januari 1998 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (hierna: Waz) ingevoerd. In artikel 72 van de Waz is bepaald dat het premie-inkomen het gezamenlijke bedrag is van de in het kalenderjaar genoten winst uit onderneming, winst uit binnenlandse onderneming en zuivere inkomsten uit buiten dienstbetrekking verrichte tegenwoordige arbeid.
Tot de winst uit onderneming behoren in overeenstemming met artikel 8, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 ook voordelen verkregen door het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers, voor zover deze voordelen kunnen worden verrekend met de som van het verlies dat overigens mocht zijn geleden en de op de voet van Hoofdstuk IV te verrekenen verliezen uit het verleden (hierna: kwijtscheldingswinst).
Gelet op het directe verband tussen het tot de winst rekenen van kwijtscheldingswinst uit jaren vanaf 1998 en verliezen uit jaren van vóór 1998 en in aanmerking nemend dat deze voorgaande jaren niet in een verzoek om middeling van premie-inkomen over 3 jaar kunnen worden betrokken, omdat in die jaren de Waz nog niet was ingevoerd, heb ik op een daartoe gedaan verzoek na overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd dat voor de berekening van de grondslag van de Waz-premie geen rekening wordt gehouden met kwijtscheldingswinst voorzover deze is verrekend met verliezen uit jaren van vóór 1998.
Ik wijs er nog wel op dat de kwijtscheldingswinst die op grond van het vorenstaande buiten de grondslag van de Waz-premie wordt gehouden, ook buiten de grondslag van de Waz-uitkering blijft.
Premieplichtigen die menen eveneens in aanmerking te komen voor bovenstaande goedkeuring kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.