Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Elfde wijziging bepalingen en voorwaarden deelname CASO-systeem

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Elfde wijziging bepalingen en voorwaarden deelname CASO-systeem
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Handelende in overeenstemming met het Bestuurlijk Overleg Informatiebeleid Onderwijs (BOIO);
Gelet op:
de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan het CASO-systeem (beleidsregel van 23 maart 1991, kenmerk OA 91/7140, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 10 dd 17 april 1991,
laatstelijk gewijzigd bij beleidsregel van 29 oktober 1999, kenmerk FacB/IA-99/23194, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 26/27 dd 17 november 1999);
Besluit:
Artikel 1
In artikel 4, derde lid, van de bepalingen en voorwaarden voor deelname aan het CASO-systeem wordt de laatste punt vervangen door een puntkomma, waarna wordt ingevoegd:
"k. aan het onderzoeksbureau Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt BV te Amsterdam van gegevens van personeelsleden, verbonden aan scholen die deelnemen aan het in opdracht van de minister opgezette Scholenpanel, doch uitsluitend indien de deelnemer de wens daartoe te kennen heeft gegeven.”.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2000.
Artikel 3
Deze regeling wordt geplaatst in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur facilitair bedrijf