Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting bij de Elementcode tabel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Elementcodetabel schooljaar 2004 - 2005 voor de leerlingentelling voortgezet onderwijs (vo) per 1 oktober 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Elementcodetabel schooljaar 2004 - 2005 voor de leerlingentelling voortgezet onderwijs (vo) per 1 oktober 2004
In deze publicatie treft u de voor het schooljaar 2004-2005 geldende elementcodetabel aan voor de scholen voor voortgezet onderwijs (vo). In de toelichting bij de elementcodes worden de wijzigingen ten opzichte van 1 oktober 2003 expliciet vermeld.
De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2004 (telling Onderwijsnummer, IB-groep) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen bij Cfi (zoals de Basisregistratie Instellingen (BRIN)).
Toelichting bij de Elementcode tabel
De tabel is ten opzichte van vorig jaar als volgt gewijzigd en opgeschoond.
1. De codes 1110 tot en met 2099 -met uitzondering van de codes 1397, 1908, 1393 en 1915- zijn verwijderd. De eerste twee algemene leerjaren van het Nautisch onderwijs respectievelijk Kust Rijn & Binnenvaart & Havenen Vervoerschool onder de codes 1397 en 1908 respectievelijk 1393 en 1915 blijven gehandhaafd.
2. Toegevoegd zijn de opleidingsomschrijvingen voor de basisberoepsgerichte leerweg assistent opleiding binnen het vmbo. Het betreft hier de codes 3111 tot en met 3123; 3131; 3132; 3141; 3151 tot en met 3154; 3161; 3162; 3171; 3181; 3211 tot en met 3223; 3231; 3232; 3241; 3251 tot en met 3254; 3261; 3262; 3271 en 3281.
3. Bij de codes 0100, 0200 en 0600 komt het leerjaar 6 niet meer voor en bij de code 0300 het leerjaar 5. Wel kan de school zijn geslaagde leerlingen nog opgeven.
4. Leerjaar 4 van code 0420 Vrije school is vervallen in verband met de afbouw van de schoolsoort. Leerjaar 4hoeft niet vanwege zittenblijvers gehandhaafd te blijven, omdat de vrije school geen zittenblijvers kent. Cumi leerlingen aan vrije scholen in leerjaar 5 dienen te worden vermeld onder de cumi code 03 (tevens havo).
Ter verduidelijking volgt onderstaand de volledige beschrijving van de in de tabel gebruikte afkortingen.
A. Pro?elen:  
Prf Nat/Techn. Profiel Natuur en Techniek
Prf Nat/Gezond Profiel Natuur en Gezondheid
Prf Ec/Maat Profiel Economie en Maatschappij
Prf Cul/Maat Profiel Cultuur en Maatschappij
Prf Nat/Tech & Nat/Gezond Profiel Natuur en Techniek & Profiel Natuur en Gezondheid
Prf Nat/Tech & Ec/Maat Profiel Natuur en Techniek & Profiel Economie en Maatschappij
Prf Nat/Tech & Cul/Maat Profiel Natuur en Techniek & Profiel Cultuur en Maatschappij
Prf Nat/Gezond & Cul/Maat Profiel Natuur en Gezondheid & Profiel Cultuur en Maatschappij
Prf Nat/Gezond & Ec/Maat Profiel Natuur en Gezondheid & Profiel Economie en Maatschappij
Prf Ec/Maat & Cul/Maat Profiel Economie en Maatschappij & Profiel Cultuur en Maatschappij
B. VBO en LWOO:  
KRBvrt Afdeling Kust-, Rijn- en Binnenvaart
Hvs Haven en Vervoer School, Operationeel Havenonderhoud
Hvs Haven en Vervoer School, Technisch Administratief Onderhoud
C. VMBO en LWOO  
Basisbg Lw LWT Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerktraject
Basisbg Lw A O Basisberoepsgerichte leerweg Assistent opleiding
MAVO/Theor Lw-VMBO Theoretische Leerweg
Gemengde Lw Gemengde Leerweg
Kaderbg Lw Kaderberoepsgerichte Leerweg
Basisbg Lw Basisberoepsgerichte Leerweg
Tech Bouw Sector Techniek Afdeling Bouwtechniek
Tech MetaaL Sector Techniek Afdeling Metaaltechniek
Tech Elektro Sector Techniek Afdeling Elektrotechniek
Tech Vrtgn Sector Techniek Afdeling Voertuigentechniek
Tech Instal Sector Techniek Afdeling Installatietechniek
Tech Grafisch Sector Techniek Afdeling Grafische Techniek
Tech T & L Sector Techniek Afdeling Transport en Logistiek
Tech KRBvrt Sector Techniek Afdeling Kust-, Rijn- en Binnenvaart
Tech Hvs Sector Techniek Afdeling Haven en Vervoer School
Tech M & T Sector Techniek Afdeling Mode en Techniek
Tech ME-ISP Sector Techniek-ISP: Metalektro
Tech IE-ISP Sector Techniek-ISP: Instalektro
Tech BB-ISP Sector Techniek -ISP: Bouw-breed
ZrgWlz Vz Al Sector Zorg en Welzijn Afdeling Verzorging Algemeen
ZrgWlz Uit Vz Sector Zorg en Welzijn Afdeling Uiterlijke Verzorging
ZrgWlz ZW-ISP Sector Zorg en Welzijn ISP: Zorg en Welzijn-breed
Ec Admin Sector Economie Afdeling Administratie
Ec H & V Sector Economie Afdeling Handel en Verkoop
Ec M & C Sector Economie Afdeling Mode en Commercie
Ec Cons Sector Economie Afdeling Consumptief
Ec CB-ISP Sector Economie-ISP: Consumptief-breed
Ec HA-ISP Sector Economie-ISP: Handel en Administratie
Landb LNO Sector Landbouw Afdeling Landbouw en Natuurlijke Omgeving
Landb LB-ISP Sector Landbouw-ISP: Landbouw-breed

Voor de toekenning van een aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met de bestrijding van onderwijsachterstanden van leerlingen behorende tot culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen (cumi) dient te worden vastgesteld of en tot welke minderheidsgroep een leerling behoort. De voor 2004-2005 toegestane cumi-codes en leerljaren zijn:
  Code jr1 jr2 jr3 jr4 jr5 jr6
atheneum :01 1 2 3 4 5 6
gymnasium :02 1 2 3 4 5 6
havo en afbouw vrije school :03 1 2 3 4 5  
vmbo theoretische leerweg/mavo :04 1 2 3 4    
lyceum: :06 1 2 3 4 5 6
algemene leerjaren avo :10 1 2 3      
algemene leerjaren avo/vbo :21 1 2        
vmbo basisbg. leerweg leerwerktraject :25     3 4    
lwoo basisbg. leerweg leerwerktraject :26     3 4    
vmbo basisbg leerweg ass opl :27     3 4    
lwoo basisbg leerweg ass opl :28     3 4    
algemene leerjaren vbo :30 1 2        
vmbo kader-beroepsgerichte leerweg :31     3 4    
vmbo basis-beroepsgerichte leerweg :32     3 4    
lwoo kader-beroepsgerichte leerweg :33     3 4    
lwoo basis-beroepsgerichte leerweg :34     3 4    
algemene leerjaren lwoo :35 1 2        
vmbo gemengde leerweg :51     3 4    
lwoo gemengde leerweg :52     3 4    
lwoo theoretische leerweg/mavo :55 1 2 3 4    

toegestane inschrijvingsjaren voor praktijkonderwijs:
De
hoofddirecteur Centrale financiën instellingen