Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. De organisatie van de openbare drinkwatervoorziening
+ Hoofdstuk III. De zorg voor de kwaliteit van drinkwater
- Hoofdstuk IV. Leveringszekerheid en continuïteit
+ Hoofdstuk V. De doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening
+ Hoofdstuk VI. Verslag met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater
+ Hoofdstuk VII. Handhaving
+ Hoofdstuk VIII. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid
+ Hoofdstuk IX. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk X. Evaluatie
+ Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 35 Drinkwaterwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien een verstoring optreedt neemt de eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf onmiddellijk alle maatregelen die noodzakelijk zijn om die verstoring zo spoedig mogelijk op te heffen.
2.
Indien de verstoring naar redelijke verwachting kan leiden of al heeft geleid tot een onderbreking in de levering van deugdelijk drinkwater gedurende een periode langer dan 24 uur, dan wel indien tengevolge van die verstoring sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid, treedt de eigenaar, bedoeld in het eerste lid, onmiddellijk in overleg met de inspecteur.
3.
De eigenaar van het betreffende drinkwaterbedrijf draagt, indien als gevolg van de verstoring, naar het oordeel van de inspecteur, de levering van drinkwater niet meer mogelijk is of onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van volksgezondheid, binnen een door de inspecteur vast te stellen termijn zorg voor de levering van nooddrinkwater.
4.
In het geval, bedoeld in het derde lid, verzorgt de eigenaar, voor zover dit technisch mogelijk is en er naar het oordeel van de inspecteur geen onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid optreden, tevens de levering van noodwater.