Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Juridische basis
Artikel 2. Bevoegde autoriteiten
Artikel 3. Automatische uitwisseling van inlichtingen
Artikel 4. Intensivering spontane uitwisseling van inlichtingen
Artikel 5. Incidentele doelgroepacties
Artikel 6. Gelijktijdige en/of gezamenlijke belastingonderzoeken
Artikel 7. Diverse bepalingen
Artikel 8. Inwerkingtreding. Wijzigingen. Beëindiging
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 10. Evaluatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Directe belastingen, internationale inlichtingenuitwisseling; Curaçao

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De bevoegde autoriteiten van Curaçao en Nederland verstrekken elkaar automatisch inlichtingen, indien beschikbaar, met betrekking tot:
a) Onroerend goed (OESO modelverdrag artikel 6);
b) Dividenden (OESO modelverdrag artikel 10);
c) Rente (OESO modelverdrag artikel 11);
d) Inkomsten uit zelfstandige arbeid (OESO modelverdrag artikel 14);
e) Inkomsten uit salaris, loon en andere vergelijkbare beloningen (OESO modelverdrag artikel 15);
f) Directeursbeloningen (OESO modelverdrag artikel 16);
g) Inkomsten van artiesten en sporters (OESO modelverdrag artikel 17);
h) Inkomsten uit pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en andere vergelijkbare beloningen (OESO modelverdrag artikel 18 en 19);
i) Betalingen aan studenten voor educatie en training (OESO modelverdrag artikel 20);
j) Overige inkomsten (OESO modelverdrag artikel 21);
k) Wijzigingen in de persoonsgegevens, zoals het adres in het geval dat een persoon van de ene Staat naar de andere Staat verhuist.
2.
De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden periodiek verstrekt en ten minste éénmaal per kalenderjaar. Inlichtingen met betrekking tot een bepaald kalenderjaar worden zo mogelijk onmiddellijk verstrekt en in ieder geval binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben.
3.
Indien mocht blijken dat de gegevens die in het kader van de automatische uitwisseling zijn verstrekt onjuist of onvolledig zijn, zijn de bevoegde autoriteiten gehouden hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met elkaar.