Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 28 mei 2004 houdende delegatie aan de Bestuurskamer van taken en bevoegdheden in het kader van de vereffening van de vermogens van een aantal opgeheven bedrijfslichamen (Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004)
De Sociaal-Economische Raad:
Gelet op artikel 37 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
De taken en bevoegdheden die in de hierna genoemde regelingen zijn toegekend aan de Raad worden, voorzover zij niet dienen te worden uitgeoefend bij verordening, gedelegeerd aan de Bestuurskamer:
a. Besluit opheffing Landbouwschap (Stb. 2000, 411 );
b. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie (Stb. 2000, 547);
c. Besluit opheffing Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie (Stb. 2000, 549);
d. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb. 2002, 155);
e. Instellingsbesluit Productschap Dranken (Stb. 2002, 264);
f. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (Stb. 2002, 394);
g. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf (Stb. 2002, 423);
h. Besluit van 18 juni 2003, houdende opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden (Stb. 2003, 371);
i. Verordening opheffing Produktschap Groenten en Fruit en Produktschap Siergewassen (Stcrt. 2003, 131);
j. Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees (Stb. 2004, 137).
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden de in de volgende artikelen toegekende taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de Toezichtkamer:
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004.
Den Haag, 28 mei 2004
voorzitter
algemeen secretaris