{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling deelregeling talentontwikkeling creatieve industrie
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen
Artikel 4. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie
Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;
besluit:
1.
Deze deelregeling is van toepassing op de ondersteuning van een nieuwe generatie ontwerpers en makers, werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Naar verwachting zullen nieuwe generaties ontwerpers en makers zich hiermee kunnen profileren tot inspirerende voorbeelden voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek.
2.
Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie . Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.
Artikel 2. Reikwijdte
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op het bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit.
1.
Voorafgaand aan het besluit wordt de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de omschrijving van de verwachtingen beoordeeld ten aanzien van de eigen ontwikkeling.
2.
De beoordeling en de besluitvorming heeft het karakter van een tender.
Artikel 4. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
De volgende beperkingen en voorwaarden gelden:
1. de financiële ondersteuning is een projectsubsidie gericht op de ontwikkeling van individueel talent;
2. aanvragers hebben maximaal vier jaar voor de datum van de aanvraag een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of mediatechnologie afgerond, bijvoorbeeld aan een academie, hogeschool of universiteit;
3. de hoogte van de financiële ondersteuning voor een project wordt jaarlijks bepaald. Het Bestuur stelt de hoogte vast in het jaarlijkse activiteitenplan;
4. een project duurt maximaal 12 maanden;
5. een aanvrager kan maximaal één aanvraag in een subsidieronde indienen;
6. een aanvrager kan in totaal maximaal één keer subsidie ontvangen met toepassing van deze Deelregeling.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder)