{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Toepassing Subsidiereglement
Artikel 4. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 5. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Talentontwikkeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur in brede zin en vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Talentontwikkeling Architectuur, Vormgeving en e-Cultuur
Met deze deelregeling wordt een nieuwe generatie professionals, werkzaam in architectuur, vormgeving of e-cultuur, ondersteund bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Naar verwachting zullen nieuwe generaties talenten zich hiermee kunnen profileren tot inspirerende voorbeelden voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek.
Artikel 2. Reikwijdte
Het bestuur kan met toepassing van deze Deelregeling projectsubsidies verstrekken.
Subsidiereglement van Deelregeling Talentontwikkeling">
Artikel 3. Toepassing Subsidiereglement
Van het Subsidiereglement zijn bij besluiten op grond van deze deelregeling de artikelen 4, tweede lid onder a. , 6 , 7 en 8 niet van toepassing.
Artikel 4. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Het Bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het Bestuur in te stellen adviesorgaan. In het advies wordt in het bijzonder ingegaan op de volgende aspecten:
a. de beoordeling is gebaseerd op de kwaliteit van het werk van de aanvrager en een motivatiebrief, waarin de verwachtingen ten aanzien van de eigen ontwikkeling zijn omschreven;
b. de besluitvorming heeft het karakter van een tender; dit betekent dat het adviesorgaan in zijn advisering tevens de mate waarin de voorstellen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstelling van deze Deelregeling betrekt.
Artikel 5. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
De volgende beperkingen en voorwaarden gelden:
1. de financiële ondersteuning is een projectsubsidie gericht op de ontwikkeling van individueel talent;
2. aanvragers hebben maximaal vier jaar voor de datum van de aanvraag een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of mediatechnologie afgerond, bijvoorbeeld aan een academie, hogeschool of universiteit;
3. voor een project kan maximaal € 15.000 worden toegekend;
4. een project duurt maximaal 12 maanden;
5. een aanvrager kan maximaal één aanvraag in een subsidieronde indienen;
6. een aanvrager kan in totaal maximaal twee keer subsidie ontvangen met toepassing van deze Deelregeling.
7. indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd, wordt een aanvraag bij gelegenheid van de direct daaropvolgende mogelijkheid niet in behandeling genomen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Talentontwikkeling.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder).