Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 4. Beperkingen in en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de internationale marktpositie van Nederlandse ontwerpsectoren en ontwerpers op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze deelregeling is van toepassing op projecten die zich richten op de maatschappelijke en economische waarde van het ontwerp. De projecten dragen door hun excellente kwaliteit bij aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktpositie van Nederlandse ontwerpers en ontwerpsectoren op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur.
Daarbij gaat het in het bijzonder om de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland ter bevordering van internationale marktverruiming.
Artikel 2. Reikwijdte [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verstrekt worden voor projecten, die bijdragen aan doelstellingen van de Deelregeling en bijvoorbeeld gericht zijn op het bevorderen van:
internationale positionering ontwerpsector;
crosssectorale samenwerking;
cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;
talentontwikkeling.
1.
Het Bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het Bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering.
2.
Het Bestuur kan per behandelronde besluiten prioriteiten te benoemen en budgetten daarvoor te oormerken. In dat geval heeft de beoordeling het karakter van een tender waarbij het adviesorgaan in zijn advisering de mate waarin programma’s gezamenlijk of in samenhang een bijdrage leveren aan de doelstelling van deze Deelregeling betrekt.
1. De projecten zijn vraaggestuurd: zij gaan enerzijds uit van een buitenlandse vraag naar Nederlands ontwerp en anderzijds van een Nederlandse vraag naar toegang tot de markt en netwerken in het buitenland.
2. Het Bestuur kan op basis van deze wederzijdse vraag thema’s benoemen, waarop de projecten gericht zijn.
3. De projecten vinden plaats in landen of op locaties c.q. evenementen die door het Bestuur in het kader van deze Deelregeling zijn aangewezen.
4. Er is sprake van samenwerking met een lokale partij in het buitenland. De ambitie is om deze tot een structurele samenwerking te laten groeien.
5. Er is sprake van een Nederlands samenwerkingsverband bestaande uit ontwerpers, producenten, opdrachtgevers en andere ondernemers en instellingen, die grotendeels afkomstig zijn uit de architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en gaming.
Artikel 5. Inwerkingtreding [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 6. Citeertitel [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationalisering Ontwerpsector.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder).