Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling deelregeling digitale cultuur
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Digitale Cultuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Deelregeling Digitale Cultuur
Het Bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
gezien de op 1 december 2015 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleende goedkeuring;
besluit:
1.
Deze deelregeling is van toepassing op projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur.
2.
Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.
Artikel 2. Reikwijdte
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:
a. bevorderen van experimenten en crossovers;
b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;
c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;
d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;
e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;
f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.
Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen
Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Digitale Cultuur.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder)