Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Architectuur, Stedenbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur en Interieurarchitectuur
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Deelregeling Architectuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van architectuur in brede zin en vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten
Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Architectuur, Stedenbouw, Tuin- en Landschapsarchitectuur en Interieurarchitectuur
Deze deelregeling bevordert hoogwaardige kwaliteit in architectuur en versterkt vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde. Daarbij gaat het ook om het bevorderen van een sectoroverschrijdende aanpak en het stimuleren van de samenwerking tussen private partijen, particulieren en overheid. Tevens kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die de belangstelling voor architectuur stimuleren, zowel in Nederland als in het buitenland.
Artikel 2. Reikwijdte
Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Ook kan het Bestuur met toepassing van deze deelregeling Open Oproepen uitschrijven. Subsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten, die bijdragen aan doelstellingen van de Deelregeling en bijvoorbeeld gericht zijn op het bevorderen van:
innovatie;
kennisverdieping;
talentontwikkeling;
crosssectorale samenwerking;
cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;
internationale positionering ontwerpsector;
publieke belangstelling.
Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening
Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Architectuur.
Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
(directeur/bestuurder).