{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Cursus Samen Bevallen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2008.
Cursus Samen Bevallen
Mij is de volgende vraag voorgelegd.
Zijn de werkzaamheden door een (gediplomeerd) verpleegkundige, bestaande in het geven van een cursus Samen Bevallen aan groepen aanstaande ouders ter voorbereiding op de bevalling, te begrijpen onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968? De verpleegkundigen die de cursus geven, hebben daarvoor een opleiding gehad bij de Vereniging Samen Bevallen. Het doel van de cursus is erop gericht de aanstaande moeder lichamelijk en beide aanstaande ouders mentaal voor te bereiden op de bevalling en de eerste periode daarna. De achterliggende gedachte is dat door deze cursus de bevalling een bewust hanteerbare, positieve en natuurlijke gebeurtenis kan zijn, zonder overbodige spanning, angst of pijn. De cursus duurt tien avonden van ongeveer twee uur. De laatste keer kan plaatsvinden na de bevalling. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde zoals het verloop van de zwangerschap, perstechniek en baringshoudingen, de kraamperiode, borst-/flesvoeding, postnatale periode etc.
Ik heb daarop het volgende geantwoord.
De vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) geldt voor de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG). Gebaseerd op artikel 32 van de wet BIG worden in artikel 4 en artikel 5 van het Besluit opleidingseisen verpleegkundigen (Besluit van 15 juni 1995, Stb. 523) de opleidingseisen genoemd die aan verpleegkundigen worden gesteld. Hieruit kan worden afgeleid dat tot de specifieke deskundigheid van een (gediplomeerd) verpleegkundige de handelingen behoren met betrekking tot het verplegen van patiënten, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen in de thuissituatie, en, in het verlengde daarvan, het verrichten van preventieve gezondheidszorg alsmede gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Bij de zwangerschapsbegeleiding zoals omschreven is geen sprake van een verhouding van een verpleegkundige ten opzichte van personen die als patiënt kunnen worden aangemerkt. Uit de feiten blijkt niet dat de begeleiding zich richt op het volgen van het verloop van de zwangerschap in medische zin of op het verplegen van zwangere vrouwen in een thuissituatie. De handelingen zijn zo algemeen dat geen sprake is van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Het geven van deze cursus valt in hoofdzaak ook buiten het kader van de specifieke deskundigheid van een verpleegkundige bestaande in het verplegen van personen, en, in het verlengde daarvan, het verrichten van preventieve gezondheidszorg alsmede gezondheidsvoorlichting en -opvoeding die rechtstreeks betrekking heeft op een persoon en ertoe strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. De door gediplomeerde verpleegkundigen verrichte handelingen, bestaande in het tegen vergoeding geven van een cursus Samen Bevallen aan aanstaande ouders, vallen mitsdien niet onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet.