Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Brazilië
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel ix Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Brazilië, 's-Gravenhage, 12-10-1966

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
en
De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Brazilië,
Verlangend, de traditionele vriendschapsbanden die de twee volkeren verbinden nauwer aan te halen en de betrekkingen tussen de twee landen op het gebied van het onderwijs, de wetenschappen en dat der kunsten te versterken,
Hebben besloten een overeenkomst inzake de culturele betrekkingen te sluiten en hebben te dien einde als Gevolmachtigden benoemd:
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
Zijne Excellentie Mr. J. M. A. H. Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, en
De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Brazilië,
Zijne Excellentie de Heer Jayme Sloan Chermont, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,
Artikel IX
Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te Rio de Janeiro worden uitgewisseld.
Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van uitwisseling van de akten van bekrachtiging en zal een geldigheid hebben van vijf jaar. Ingeval geen der Overeenkomstsluitende Partijen zes maanden voor het verstrijken van genoemde termijn aan de andere het voornemen heeft te kennen gegeven zijn werking te willen doen eindigen, zal de Overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht blijven doch door elk der Overeenkomstsluitende Partijen op ieder tijdstip kunnen worden opgezegd, door de andere hiervan in kennis te stellen met een opzeggingstermijn van zes maanden.