Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Bijzondere bepalingen voor projecten
+ Hoofdstuk 2. Bijzondere voorzieningen
- Hoofdstuk 3. Wijziging van diverse wetten
+ Hoofdstuk 4. Wijziging van lagere regelgeving
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Crisis- en herstelwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 3.1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 3.2
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Gaswet.]
Artikel 3.4
[Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]
Artikel 3.5
[Wijzigt de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel 3.6
[Wijzigt de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 3.7
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]
Artikel 3.8
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]
Artikel 3.9
[Wijzigt de Onteigeningswet.]
Artikel 3.9a
[Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]
Artikel 3.10
[Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]
Artikel 3.11
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
Artikel 3.12
[Wijzigt de Tracéwet.]
Artikel 3.13
[Wijzigt de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.]
Artikel 3.14
[Wijzigt de Waterwet.]
Artikel 3.15
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel 3.16
[Wijzigt de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.]
Artikel 3.16a
[Wijzigt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.]
Artikel 3.17
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]
Artikel 3.18
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel 3.19
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel 3.20
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens).]
Artikel 3.21
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel 3.22
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel 3.23
[Wijzigt de Wet op de waterkering.]
Artikel 3.24
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 3.24a
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel 3.25
[Wijzigt de Wet stedelijke vernieuwing.]
Artikel 3.26
[Wijzigt de Wet voorkeursrecht gemeenten.]