Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Tarieven geldend voor in Nederland gevestigde aangeslotenen
Bijzondere bepalingen
1. Tarieven voor landbouwers
1A. Eénmalige bijdragen:
1B. Jaarlijkse bijdragen: (per aansluiting per kalenderjaar)
1B1. Basisbijdrage (jaarlijks):
1B2. Variabele bijdrage:
Dierlijk:
Plantaardig:
2. Tarieven voor bereiders/importeurs
2A. Eenmalige bijdragen:
2B. Jaarlijkse bijdragen: (per kalenderjaar)
2B1. Basisbijdrage:
2B2. Variabele bijdrage:
3. Overige tarieven
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Controletarieven Skal 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Controletarieven Skal 2004
Tarieven geldend voor in Nederland gevestigde aangeslotenen
De tarieven, alle genoemd in EUR en exclusief BTW, zijn te onderscheiden in:1. Tarieven voor Landbouwers:
1A. Eenmalige bijdragen;
1B. Jaarlijkse bijdragen:
1B1. Basisbijdrage;
1B2. Variabele bijdrage (te betalen na certificatie) op basis van bedrijfsomvang.2. Tarieven voor Bereiders/Importeurs:
2A. Eenmalige bijdragen;
2B. Jaarlijkse bijdragen:
2B1. Basisbijdrage;
2B2. Variabele bijdrage (te betalen na certificatie) op basis van de verkoopwaarde van de onder certificaat bereide producten.
1. De tarieven voor Landbouwers gelden voor:
a. Aangeslotenen die onverwerkte producten voortbrengen door middel van productie (landbouw).
2. De tarieven voor Bereiders/Importeurs gelden voor:
a. Aangeslotenen die verwerkte producten voortbrengen door middel van bereiding en/of verwerkte producten in de handel brengen;
b. Aangeslotenen die verwerkte of onverwerkte producten laten produceren, bereiden of importeren en deze producten in de handel brengen;
c. Aangeslotenen die producten importeren;
d. Aangeslotenen die diervoeders, mengvoeders en/of voedermiddelen bereiden/samenstellen en/of deze in de handel brengen.
3. De tarieven worden berekend per aansluiting (bedrijfsnummer), met inachtneming van het bepaalde in de navolgende punten.
4. Voor één (rechts)persoon gelden zowel de tarieven voor Landbouw als de tarieven voor Bereiders/Importeurs indien de (rechts)persoon een combinatie van hieronder vallende activiteiten uitvoert en hiervoor is aangesloten bij Skal (al dan niet onder aparte aansluitingen (bedrijfsnummers)). Dit is bijvoorbeeld het geval indien een landbouwbedrijf tevens producten verwerkt/bereidt. Het bedrijf is dan aangesloten als landbouwer (heeft certificaties voor landbouw en voor onverwerkte producten) en als bereider (heeft certificaties voor bereiding en voor verwerkte producten). De variabele bijdrage voor Bereiders/Importeurs wordt niet berekend over de producten afkomstig van de eigen landbouwproductie die geen bereidingshandeling hebben ondergaan.
5. Indien één (rechts)persoon onder zowel de tarieven voor Landbouwers als onder de tarieven voor Bereiders/Importeurs valt (zoals hiervoor bedoeld bij punt 4) komt 1 x de basisbijdrage te vervallen. De basisbijdrage die komt te vervallen is de laagste van de basisbijdragen die normaal gesproken in rekening gebracht zouden worden 1 .
6. Indien één (rechts)persoon onder zowel de tarieven voor Landbouwers als onder de tarieven voor Bereiders/Importeurs valt (zoals hiervoor bedoeld bij punt 4) komt de variabele bijdrage voor Bereiders/Importeurs over dat deel (op basis van gewicht van de agrarische grondstoffen) van de verkoopwaarde van de bereide producten dat afkomstig is van de eigen landbouwproductie van de (landbouw)eenheid voor een deel te vervallen. Het deel dat komt te vervallen bedraagt:
a. in 2004: 75% van de verkoopwaarde 2 ;
b. in 2005: 50% van de verkoopwaarde;
c. in 2006: 25% van de verkoopwaarde;
d. vanaf 2007: 0% van de verkoopwaarde.
- aansluitingsbijdrage, normale procedure: 158,82
beoordeling van de aanvraag voor toelating bij Stichting Skal
- aansluitingsbijdrage, spoedprocedure: 385,71
op verzoek van de opdrachtgever beoordeling toelating binnen 5 werkdagen
- administratieve afhandeling aansluiting 68,07
- wijziging certificaat landbouw 11,34
1B. Jaarlijkse bijdragen: (per aansluiting per kalenderjaar)
P.S.: Kosten voor toezicht zijn inbegrepen in de onderstaande tarieven.
- agrarische productie (normaal) 260,00
- 'Kleine stichting of vereniging met meerdere locaties' 3 500,00
vermeerderd met:
Dierlijk:
  diercategorieën (zie bijlage veebezetting en MINAS-tabellen) EUR
Melkveehouderij:    
koeien (per koe) 100 9,53
geiten (per geit) 600 1,77
schapen (per schaap) 550 2,45
     
Vleesvee:    
(vlees)varkens (per varkensplaats) 411; 410 1,04
(vlees)kalveren (per vleeskalfplaats) 121;122; 1,95
  124;125  
zoogkoeien (per zoogkoe) 120 3,86
stieren (per stier) 123 3,86
schapen (per schaap) 551 1,04
geiten (per geit) 600 0,54
kippen (per kip) 312 0,05
eenden (per eend) 801 0,07
kalkoenen (per kalkoen) 210 0,08
     
Fokvee:    
dekstieren (per stier) 104 6,35
dekrammen (per ram) 551 1,50
fokooien (per ooi) 550 1,50
zeugen (per zeug) 400;401 6,44
dekbokken (per bok) 601 1,50
dekberen (per beer) 406 3,40
     
Jongvee:    
geitenlammeren (per lam) 601 0,54
schapenlammeren (per lam) 551 1,04
jongvee tot 1 jaar (per dier) 101;103 1,50
jongvee 1 tot 2 jaar (per dier) 102 1,95
biggen 20 tot 50 kg (per big) 402;403;404; 0,54
  405; 407  
     
Eierproductie:    
legkippen (per legkip) 301 0,14
opfokhennen (per opfokhen tot 18 weken) 300 0,02
     
Overig:    
paarden (per paard) - 3,86
Plantaardig:
Veehouderijbedrijven zijn vrijgesteld van onderstaande variabele bijdragen voor de producten die op het eigen bedrijf voor eigen ruwvoervoorziening (t.b.v. dieren aangemeld voor certificatie en toezicht in kader van biologische productiemethode) geproduceerd worden.
Fruitteelt (per ha):
- hard: 32,22
appelen, peren, pruimen, kersen en morellen.
- zacht: 96,43
blauwe bessen, bramen, druiven, frambozen, kruisbessen,
rode bessen, vlierbessen, zwarte bessen, aardbeien.
Granen/Noten (per ha): 5,45
haver, spelt, tarwe, zomergerst, quinoa, korrelmaïs, triticale, hazelnoten, walnoten, wintergerst, winterrogge, wintertarwe, zomerrogge, zomertarwe.
Zaaigranen e.a. (per ha): 8,17
Winter/zomergerst, wintertarwe/rogge, zomertarwe/rogge, spelt, haver, triticale,
Conserven (per ha): 19,29
doperwten, sperziebonen, tuinbonen, waspeen, spinazie, kapucijners, fabrieksaardappelen.
Droge peulvruchten (per ha): 12,71
witte bonen, bruine bonen, kapucijners, groene erwten, Mexicaanse bonen.
Rooivruchten e.a. (per ha): 25,68
consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien, 1e jaars sjalot, 1e jaars knoflook, 1e en 2e jaars plantuien, fijne- en grove groenten voor industrie, kruidenteelt voor industriële verwerking, bloembollen (tulpen, narcissen, enz.), suikerbieten (biologische afzet), fruit voor industrie.
Voedergewassen (per ha): 4,40
gras, grasklaver, klaver/luzerne, snijmaïs, voederbiet, veldboon, droge boon voor silage, wikke, graansilage, voedererwt, corn cob mix.
Voedergewassen van natuurgrond (per ha): 2,20
Gras van percelen natuurgrond van organisaties als Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Staatsbosbeheer, of één der Provinciale Landschappen of waarop een beheersovereenkomst met één van deze organisaties rust.
Handelsgewassen (per ha): 9,53
karwij, maanzaad, olievlas, koolzaad, teunisbloem, graszaad, mosterdzaad, boekweit, vlas, zonnebloemen, meekrap, tuinkerszaad, hennep (vezel).
Grove groenteteelt (per ha): 38,57
zilveruien, kroten, knolselderij, vroege aardappelen (oogst voor 1 juli), witte-rode kool, savoye kool, spruiten, winterpeen, spruitkool, boerenkool, witlofpennen, bewaarkool, sluitkool, aardperen, bladgewassen, kolen (overig), koolraap, rettich, raapstelen, pompoen, bloemkool, prei, schorseneren, broccoli, pastinaak, Chinese kool, snijgroen, suikermaïs (vers), tuinbonen (vers), zeegroenten.
Fijne groenteteelt (per ha): 128,87
boskroot, zomerprei, asperges, andijvie, sla (div.), stokbonen, augurken, stamslabonen, stamsnijbonen, bleekselderij, rabarber, peultjes, sjalotten, knoflook, spitskool, artisjok, courgette, groene asperges, plantenkwekerij, meloen, knolvenkel, koolrabi, paksoi, rammenas, radijs, snijbiet, waterkers, winterpostelein, zomerpompoen, groenselderij, spinazie (vers), bospeen, veldsla en (groente)zaadvermeerdering.
Kruidachtigen (per ha): 140,22
peterselie, selderij, arnica, basilicum, bieslook, brandnetel, wortelpeterselie, echinacea, majoraan, pepermunt, passieflora, phacelia, tijm, postelein, St. Janskruid, citroenmelisse, koriander, salie.
Tuinbouw onder (plat)glas/plastic (per are): 7,71
Groenten, sier- en snijplanten en (groente)zaadvermeerdering.
Houtproductie (per ha): 5,67
Populieren
Sierteelt (per are): 1,13
Coniferen, heesters, snijbloemen vollegrond.
Overige (per are): 5,67
champignons, shii-take, oesterzwammen, witloftrek, perkplanten, potplanten, bloemzaden, potplanten.
Overige sectoren c.q. productgroepen zullen op het moment van aanvraag door Skal vastgesteld worden.
De bovengenoemde variabele bijdrage geldt slechts voorzover het onder certificatie vallende producten betreft. Zie verder Artikel 3, derde lid sub a van het Skal-Bijdragereglement.
2A. Eenmalige bijdragen:
1. Aanvraag certificaat voor bereiding of import (per voortbrengingsproces):
- aansluitingsbijdrage bereidingsproces normale procedure: 158,82
beoordeling van de aanvraag voor toelating bij Stichting Skal
- aansluitingsbijdrage importproces normale procedure: 158,82
beoordeling van de aanvraag voor toelating bij Stichting Skal
- aansluitingsbijdrage bereidings- of importproces spoedprocedure: 385,71
op verzoek van de opdrachtgever beoordeling toelating binnen 5 werkdagen
- administratieve afhandeling bereidings- of importproces 68,07
- administratieve afhandeling wijziging bereidings- of importproces 68,07
2. Aanvraag voor certificaat voor verwerkt product (inclusief diervoeders, mengvoeders of voedermiddelen) (per product):
- aanvraag certificaat voor product **[4] 22,69
- administratieve afhandeling aanvraag **[5] 22,69
- administratieve afhandeling wijziging certificaat product 22,69
2B. Jaarlijkse bijdragen: (per kalenderjaar)
P.S.: Kosten voor toezicht zijn inbegrepen in de onderstaande tarieven.
- industrieel bereider - per aansluiting en per extra bereidingseenheid op een locatie meer dan 10 km afstand van de eerste eenheid 4[6] 680,00
Bereider/importeur die in het bezit is van één of meerdere certificaties voor een bereidingsproces, een importproces en/of een bereid product, en niet kan worden gerekend tot de categorie 'ambachtelijk bereider'.
- dienstverlenend bereider - eerste bereidingseenheid en per extra bereidingseenheid op een locatie meer dan 10 km afstand van de eerste bereidingseenheid 680,00
Bereider die alleen in het bezit is van een of meerdere certificaties voor een bereidingsproces waarmee, meer dan 1 maal per maand en/of meer dan 25 dagen per jaar, producten worden voortgebracht / bereid in opdracht en onder verantwoordelijkheid van derden of van de hoofdvestiging van dezelfde rechtspersoonlijke 'industrieel bereider'.
- dienstverlenend bereider die niet frequent bereid - eerste bereidingseenheid en per extra bereidingseenheid op een locatie meer dan 10 km afstand van de eerste bereidingseenheid 400,00
Bereider die alleen in het bezit is van een of meerdere certificaties voor een bereidingsproces waarmee maximaal 1 maal per maand met een maximum van 25 dagen per jaar producten worden voortgebracht / bereid in opdracht en onder verantwoordelijkheid van derden of van de hoofdvestiging van dezelfde rechtspersoonlijke 'industrieel bereider'.
- ambachtelijk bereider - per bereidingseenheid 100,00
Onder ambachtelijk bereider wordt verstaan een aangeslotene die zelf bereidt en uitsluitend rechtstreeks aan de eindconsument levert en verkoopt, zonder tussenkomst van andere schakels.
- - charge-bedrijven - per bereidingseenheid en per charge 200,00
Bedrijf met een certificatie voor maximaal één bereidingsproces, die met dit bereidingsproces maximaal 5 werkdagen ononderbroken bereidt, waarbij tijdens de bereidingsdagen geen producten van niet-biologische oorsprong met dit bereidingsproces bereid worden. Buiten de hier gestelde termijn mag geen opslag van de desbetreffende producten op het bedrijf plaatsvinden.
vermeerderd met:
2B2. Variabele bijdrage:
Alleen voor aangeslotenen die producten (laten) bereiden/samenstellen of importeren en in het bezit van één of meerdere productcertificaten: Een omslag met gestaffeld percentage berekend over de verkoopwaarde van de onder certificatie vallende bereide/verwerkte producten
Omzet in EUR variabele bijdrage
0 t/m 500.000 0,70%
500.000 t/m 1.100.000 0,45%
1.100.000 t/m 2.300.000 0,20%
2.300.000 t/m 4.500.000 0,15%
4.500.000 t/m 23.000.000 0,10%
23.000.000 t/m 45.000.000 0,05%
> 45.000.000 0,01%

Bijzonderheden:
1. Importeurs: Op bovenstaande tarieven voor de variabele bijdrage zal voor importeurs (die producten invoeren afkomstig uit derde landen) een korting gelden van 50% voor dat deel en voorzover de verkoopwaarde per product hiervan groter is dan EUR 1.100.000. De korting van 50% houdt in dat over 50% van de verkoopwaarde boven EUR 1.100.000,- de variabele bijdrage niet in rekening gebracht wordt. Deze regeling geldt voor producten welke in Nederland in eindproducten verwerkt worden en niet voor de import van eindproducten. Onder eindproducten wordt verstaan producten die geen bewerking meer in Nederland ondergaan. Producten die in Nederland worden omgepakt in (andere) consumentenverpakking zijn eindproducten. Eindproducten zijn producten die direct worden doorgeleverd (eventueel na ompakking) als een product dat bestemd is voor de eindconsument. De omzet over de import niet zijnde eindproducten dient separaat op de omzet opgave te worden vermeld.
2. Aangeslotenen die diervoeders, mengvoeders en/of voedermiddelen bereiden/samenstellen en/of deze in de handel brengen: Voor diervoeders, mengvoeders en/of voedermiddelen geldt dat de bovenstaande variabele bijdrage slechts in rekening wordt gebracht over een deel van de verkoopwaarde van de diervoeders, mengvoeders en/of voedermiddelen. Het deel waarover de variabele bijdrage in rekening wordt gebracht bedraagt:
a. in 2004: 70% van de verkoopwaarde;
b. in 2005: 80% van de verkoopwaarde;
c. in 2006: 90% van de verkoopwaarde;
d. vanaf 2007: 100% van de verkoopwaarde.
3. Landbouwers die tevens producten verwerken/bereiden: zie punt 6 op pagina 3 van dit tarievenblad.
- Voor het niet, op eerste verzoek daartoe, verlenen van de door of namens Skal vooraf verlangde medewerking tijdens een door of namens Skal aangekondigde inspectie kan, onverlet latende andere strafmaatregelen, een bedrag, als bedoeld in artikel 11, eerste lid van het Skal-Bijdragereglement, ad EUR 113,45 per gebeurtenis in rekening worden gebracht ter vergoeding van de extra werkzaamheden welke voortvloeien uit de hier bedoelde weigering.
- Voor het niet tijdig verstrekken van de benodigde gegevens voor het vaststellen van de verschuldigde variabele bijdrage, als bedoeld in artikel 5 van het Skal-Bijdragereglement kan, onverlet latende andere strafmaatregelen, een bedrag, als bedoeld in artikel 11, eerste lid van het Skal-Bijdragereglement, ad EUR 113,45 per gebeurtenis in rekening worden gebracht ter vergoeding van de extra werkzaamheden welke voortvloeien uit het niet tijdig verstrekken van voornoemde gegevens.
- Herinspectie: Wanneer bij een aangeslotene afwijkingen worden geconstateerd dient de bedrijfsvoering op de betreffende onderdelen binnen een te stellen termijn in overeenstemming te worden gebracht met het gestelde in de van toepassing zijnde regelgeving. Om te kunnen vaststellen of de aangeslotenen hieraan gevolg heeft gegeven zal een herinspectie worden uitgevoerd. Het tarief voor deze herinspectie bedraagt EUR 88,49 (Facturering vindt plaats direct na de inspectie waarin de betreffende afwijkingen zijn geconstateerd.)
- Niet tijdig verstrekken van door Skal gevraagde gegevens.
Wanneer door Skal opgevraagde gegevens als bedrijfskaarten, certificaten enz. niet tijdig worden verstrekt, wordt een extra inspectiebezoek gepland om de gevraagde gegevens ter plekke op te nemen of op te halen. Hiervoor wordt per extra benodigd gepland inspectiebezoek een bedrag van EUR 88,49 in rekening gebracht . Facturering vindt plaats direct nadat de brief waarin het inspectiebezoek wordt aangekondigd wordt verstuurd.
- Ophalen van het certificaat vanwege niet tijdige betaling.
Wanneer een aangeslotene niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan een extra inspectiebezoek gepland worden om het/de certifica(a)t(en) op te halen. Hiervoor wordt per extra benodigd gepland inspectiebezoek een bedrag van EUR 88,49 in rekening gebracht. Facturering vindt plaats direct nadat de brief waarin het inspectiebezoek wordt aangekondigd wordt verstuurd.
- Monstername op verzoek aangeslotene: uurtarief van Skal, vermeerderd met de kosten die door derden aan Skal in rekening worden gebracht.
- Monstername op initiatief van Skal:
Wanneer de analyseresultaten aantonen dat niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden voor certificatie en toezicht, worden de kosten voor de analyse in rekening gebracht.
- Uurtarief: 65,80
- Voorrijdkosten: 34,03
- Spoedinspectie op verzoek van opdrachtgever (bezoek binnen 5 werkdagen): 131,60 *[7]
- Beoordeling van het teelt/bedrijfsplan van bestaande biologische bedrijven in het kader van de RSBP regeling: 56,72
- Beoordeling van het teelt/bedrijfsplan van bedrijven voor de aanvraag in omschakeling naar biologische landbouw: 113,45
- Ontheffingsaanvragen:
- per aanvraag per ontheffing op eigen verzoek 11,34
- per aanvraag per ontheffing als gevolg van toezicht *[8] 45,38
- zaaizaad (vanwege vervallen van de collectieve ontheffing) per partij *[9] 11,34
Certificering AB-logo / USDA:
- Kosten eerste certificaat (= vaste kosten per jaar) AB-logo 225,00
- Kosten eerste certificaat (= vaste kosten per jaar) USDA 500,00
- Kosten voor ieder extra certificaat 22,69
- Kosten inspectie per uur, met een minimum van 1 uur 65,80
- Voorrijdkosten ***[10] 34,03
Opmerking:
In het geval de inspectie op verzoek van de opdrachtgever binnen 5 werkdagen dient plaats te vinden wordt het algemene spoedtarief additioneel in rekening gebracht.
Genoemde prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten.
- Informatiebladen Skal Biologisch produceren, per stuk 10,00
1. Controle en Certificatie; 2. Veehouderij; 3. Plantenteelt; 4. Bereiding
Voor Skal aangeslotenen zijn de kosten van de informatiebladen, voorzover het een eerste exemplaar betreft, in de basisbijdrage inbegrepen.
- Overige wetteksten, reglementen en normen (per stuk) 10,00
Voor Skal aangeslotenen is het eerste exemplaar gratis, voor extra exemplaren wordt een bedrag van EUR 5,00 per stuk in rekening gebracht.
- Skal opbergmap A4 formaat voor Skal-documenten 10,00
Voor Skal aangeslotenen is het eerste exemplaar gratis, voor extra exemplaren wordt een bedrag van EUR 5,00 per stuk in rekening gebracht.
- Afgifte kopie certificaat in Nederlands, Engels of Duits 10,00
- Financieel Jaarverslag 10,00
NB. Diverse van deze documenten zijn ook gratis te downloaden van www.skal.nl.
A. Standaard lijst gecertificeerde landbouwers of bereiders op papier
1. Voor niet Skal aangeslotenen 35,00
2. Voor Skal aangeslotenen 10,00
B. Standaard lijst gecertificeerde landbouwers of bereiders in Excel bestand op diskette of per e-mail toegezonden
NB. Deze lijsten zijn als pdf-bestand ook gratis te downloaden via www.skal.nl. 1
Een landbouwbedrijf (één rechtspersoon) dat zelf kaas maakt zou normaal gesproken de basisbijdrage voor agrarische productie (normaal) van EUR 260 + de basisbijdrage voor industrieel bereider van EUR 680 in rekening worden gebracht. De basisbijdrage voor agrarische productie (normaal) van EUR 260 zal echter niet in rekening worden gebracht. (Tevens zal de variabele bijdrage voor landbouwers en de variabele bijdrage voor bereiders in rekening worden gebracht.) 2
Voorbeelden:
1. Voor niet Skal aangeslotenen 70,00
2. Voor Skal aangeslotenen 20,00
1 Een landbouwbedrijf maakt zelf kaas. Het gebruikt hiervoor (over heel 2004) de melkopbrengst van het eigen biologische vee (80.000 kg) en tevens 20.000 kg aangekochte biologische melk. De verkoopwaarde van de hieruit bereide kaas bedraagt EUR 90.000,-. De variabele bijdrage voor Bereiders/Importeurs die in rekening gebracht zal worden over 2004 is dan: {90.000 - (75% x 80.000/(20.000+80.000) x 90.000)} x 0,70% = EUR 252,-.
2 Een landbouwbedrijf maakt jam. Het gebruikt hiervoor (over heel 2004) 2000 kg eigen fruit, 1000 kg aangekocht fruit en 3000 kg aangekocht suiker. De verkoopwaarde van de hieruit bereide jam bedraagt EUR 12.000,-. De variabele bijdrage voor Bereiders/Importeurs die in rekening gebracht zal worden over 2004 is dan: {12.000 - (75% x 2.000/(2.000+1.000+3.000) x 12.000)} x 0,70% = EUR 63,-. 3
Kleine stichting of vereniging met meerdere locaties: de leverancier heeft als rechtsvorm een vereniging of stichting en voldoet aan alle onderstaande voorwaarden. In dit geval is één aansluiting mogelijk ('aansluiting voor kleine stichting of vereniging met meerdere locaties').
a. De stichting of vereniging telt maximaal 20 leden;
b. De leden mogen alleen landbouwgrond aanmelden, geen gebouwen. Alleen een enkele centrale opslag kan worden aangemeld;
c. Elk individueel lid heeft een oppervlakte aan landbouwgrond niet groter dan 3 ha;
d. Alle leden van de stichting of vereniging hebben een contract met de vereniging of stichting waarin geregeld is dat Stichting Skal de mogelijkheid heeft om aangekondigd en onaangekondigd bij alle leden te inspecteren;
e. De administratie met betrekking tot de teelt (gebruik middelen en gebruik meststoffen) is bij de afzonderlijke leden inzichtelijk;
f. De totale administratie is bij de contactpersoon van de stichting of vereniging inzichtelijk. ^ [4]
Wanneer tegelijkertijd meer dan 5, respectievelijke 10 nieuwe productcertificaties in één keer worden aangevraagd wordt een korting verstrekt van 50, respectievelijk 75% over het meerdere. (1 nieuw product is EUR 45,38; 5 is EUR 226,90; 6 is EUR 249,59; 10 is EUR 340,35; 11 is EUR 351,70 en alle volgende EUR 11,34 per stuk.) ^ [5]
Wanneer tegelijkertijd meer dan 5, respectievelijke 10 nieuwe productcertificaties in één keer worden aangevraagd wordt een korting verstrekt van 50, respectievelijk 75% over het meerdere. (1 nieuw product is EUR 45,38; 5 is EUR 226,90; 6 is EUR 249,59; 10 is EUR 340,35; 11 is EUR 351,70 en alle volgende EUR 11,34 per stuk.) ^ [6]
Een aangesloten bereider die naast op de hoofdvestiging nog op één andere ( = 1 extra) locatie op meer dan 10 km afstand verwijderd van de hoofdvestiging een bereidingsproces uitvoert, wordt dus voor de basisbijdrage 2 x 680 = EUR 1360,- in rekening gebracht. Een aangesloten bereider die wel handelt (onder eigen naam) in producten, maar zelf geen bereidingsproces uitvoert wordt dus voor de basisbijdrage EUR 680,- in rekening gebracht. ^ [7]
Dubbel uurtarief ^ [8]
Indien bij toezicht blijkt dat er geen goedgekeurde ontheffingsaanvraag aanwezig is terwijl dit wel nodig is, zal per direct (opnieuw) een ontheffing aangevraagd moeten worden. De kosten hiervoor bedragen dan EUR 45,38. ^ [9]
Wanneer tegelijkertijd voor meer dan 10 partijen een ontheffing wordt aangevraagd, wordt een korting verstrekt van 50% over het meerdere. Boven de 30 partijen is het meerdere gratis. ^ [10]
Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de inspectie niet met een reguliere Skal-inspectie gecombineerd wordt.