Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Complementaire Interne Financiële Overeenkomst inzake het op 30 juni 1973 ondertekende Complementaire Protocol
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Complementaire Interne Financiële Overeenkomst inzake het op 30 juni 1973 ondertekende Complementaire Protocol, Ankara, 30-06-1973

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Complementaire Interne Financiële Overeenkomst inzake het op 30 juni 1973 ondertekende Complementaire Protocol
(authentiek: nl)
De Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap, in het kader van de Raad bijeen,
Gelet op het Financiële Protocol dat op 23 november 1970 is ondertekend, hierna „Financieel Protocol” genoemd,
Gezien de Interne Overeenkomst inzake het Financiële Protocol, die op 23 november 1970 is ondertekend door de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling, hierna „Interne Overeenkomst” genoemd,
Gezien het Complementaire Protocol en inzonderheid artikel 8 van dit Protocol, dat heden is ondertekend tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap en de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en de Republiek Turkije, anderzijds, hierna „Complementair Protocol” genoemd,
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:
Artikel 1
Het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland treden als Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap toe tot de op 23 november 1970 ondertekende Interne Overeenkomst inzake het Financiële Protocol.
Artikel 2
[Wijzigt de Interne Overeenkomst inzake het Financiële Protocol; Brussel, 23 november 1973.]
Artikel 3
[Wijzigt de Interne Overeenkomst inzake het Financiële Protocol; Brussel, 23 november 1973.]
Artikel 4
Artikel 11 van de Interne Overeenkomst is op de in artikel 1 van de onderhavige Overeenkomst genoemde Lid-Staten van toepassing ten aanzien van de door de Bank na de inwerkingtreding van de onderhavige Overeenkomst ondertekende leningsovereenkomsten.
Artikel 5
Deze Overeenkomst dient door elke ondertekenende Staat te worden goedgekeurd overeenkomstig zijn eigen grondwettelijke voorschriften. De Regering van elke ondertekenende Staat doet het Secretariaat van de Raad der Europese Gemeenschappen mededeling van de beëindiging der procedures die voor het in werking treden van deze Overeenkomst zijn vereist. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de laatste Regering deze mededeling doet.
Artikel 6
Deze Overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de zes teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat van de Raad der Europese Gemeenschappen, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan elk der ondertekenende Regeringen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
GEDAAN te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.