{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Compensatieregeling Belgische grensarbeiders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Compensatieregeling Belgische grensarbeiders De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten
Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van Wet op de inkomstenbelasting 1964, besluit van 30 oktober 1997, nr. DB4230M.
Werknemers die in de Belgische grensstreek wonen en in de Nederlandse grensstreek werken, betalen op grond van de grensarbeidersregeling in het Verdrag met België over hun loon geen inkomstenbelasting in Nederland. Wel zijn zij in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen.
In 1994 is de premie volksverzekeringen in het kader van de ‘AWW-schuif’ verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van het inkomstenbelastingtarief in de eerste schijf. De Belgische overheid verleent met ingang van 1 januari 1997 een tegemoetkoming ter compensatie van het koopkrachtverlies dat hierdoor voor een deel van de grensarbeiders is ontstaan. Deze tegemoetkoming is geregeld in de Wet betreffende de sociale zekerheid van grensarbeiders van 13 maart 1997 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997).
Er kan twijfel bestaan over het antwoord op de vraag of de uitkeringen voor de grensarbeiders behoren tot het belastbaar loon, dan wel sprake is van een publiekrechtelijke periodieke uitkering. Gezien deze twijfel, en gezien het betrekkelijk geringe fiscale belang van de uitkeringen, keur ik voor zoveel nodig goed dat de compensatie-uitkeringen niet in de inkomstenbelasting- en premieheffing worden betrokken.
Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.