Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
1. Kilometervergoeding van en naar de opstapplaats openbaar vervoer
1.1. Vervallen van de tegemoetkoming voor stallingkosten
1.2. Zones aansluitend openbaar vervoer
2. Afwisselend gebruik van fiets en auto
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Circulaire Woon-werkverkeer: aanvullende afspraken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
2. Afwisselend gebruik van fiets en auto
Sinds 1 juli 2008 kan de ambtenaar die de gehele afstand van de woning tot de plaats van tewerkstelling op alle reisdagen met de fiets aflegt in aanmerking komen voor een hoge tegemoetkoming per kilometer (sinds 1-1-2009: € 0,16).
Veel ambtenaren maken graag een aantal dagen per week gebruik van de fiets, maar zien zich, al dan niet door privéomstandigheden, genoodzaakt een deel van de dagen per week met ander eigen vervoer naar het werk te reizen. Die ambtenaren hebben binnen de bestaande voorziening, er van uitgaande dat doelmatig openbaar vervoer beschikbaar is, slechts aanspraak op de lage tegemoetkoming per kilometer, ook op de dagen dat men met de fiets reist.
Met de centrales van overheidspersoneel is afgesproken, dat de ambtenaren vanaf 1 september 2009 de mogelijkheid krijgen op sommige dagen de fiets (tegen de hoge kilometervergoeding) en op andere dagen ander eigen vervoer (tegen de lage kilometervergoeding) voor het woon-werkverkeer te gebruiken.
Als dat de administratieve last beperkt kan het bevoegd gezag van de ambtenaar verlangen dat hij zijn keuze (hoeveel dagen met de fiets, hoeveel met ander eigen vervoer en dergelijke) niet vaker dan één keer per jaar maakt.
De ambtenaar dient schriftelijk te verklaren op welk gemiddeld aantal dagen per week met de fiets wordt gereisd. Het bestaande, sinds 1 juli 2008 geldende model van de fietsverklaring is aangepast en bij deze circulaire gevoegd.
Voor het aantal dagen dat blijkens de verklaring per fiets wordt gereisd, geldt de hoge tegemoetkoming per kilometer, ook als bij wijze van uitzondering op die dagen in beginsel van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt. Op de reisdagen waarop van ander eigen vervoer gebruik wordt gemaakt, uitgaande van de aanwezigheid van doelmatig openbaar vervoer, geldt de lage tegemoetkoming per kilometer. Het bevoegd gezag mag er op rekenen, dat de ambtenaar zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en handelt naar zijn verklaring. Het staat het bevoegd gezag uiteraard vrij om hierop (steekproefsgewijs) te toetsen. Totdat het tegendeel blijkt is uitgangspunt dat een ambtenaar integer is.
De tegemoetkoming wordt berekend met gebruikmaking van de in de circulaire van 21 april 2008 geïntroduceerde formule, waarbij de verschillende maximale bedragen naar evenredigheid worden toegepast op het gemiddeld aantal fietsdagen en het gemiddeld aantal reisdagen met ander eigen vervoer.
Ik verzoek u zo spoedig mogelijkheid de nodige voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan de inhoud van deze circulaire.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk