Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire Wijziging spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 juni 2006.
Circulaire Wijziging spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren
In het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) van 16 november 2004 is door de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de Spaarloonregeling rechterlijke ambtenaren.
De wijzigingen hangen samen met de verlaging van het bedrag dat ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 1 januari 2003 maximaal kan worden gespaard. Ingevolge artikel 2, tweede lid, wordt dit maximumspaarbedrag verlaagd tot de bedragen, bedoeld in de artikelen 32 en 31, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964. Als tegemoetkoming voor deze verlaging heeft de fiscale wetgever een mogelijkheid gegeven om spaarloon dat in 1999 en 2000 is opgebouwd vanaf 1 januari 2003 op te nemen. Dit wordt voor de rechterlijke ambtenaren geregeld in het nieuwe artikel 6a van de Spaarloonregeling. Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 2001 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische aanpassingen door te voeren in de Spaarloonregeling . Ten eerste is door verwijzing naar de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de definitie van rechterlijk ambtenaar geactualiseerd. Ten tweede is de bevoegdheid ten aanzien van het spaarloon, voorzover het rechterlijke ambtenaren werkzaam bij een gerecht betreft, toebedeeld aan het gerechtsbestuur.
Het gerechtsbestuur draagt in dat verband onder meer zorg voor de personeelsaangelegenheden en beschikt ook over het hiervoor bestemde budget. In het licht hiervan is ervoor gekozen om de bevoegdheden ten aanzien van het spaarloon aan het gerechtsbestuur toe te delen, voorzover het een rechterlijk ambtenaar werkzaam bij een gerecht betreft.
Ik verzoek u aan deze circulaire ruime bekendheid te geven onder betrokkenen en degenen die met de uitvoering hiervan zijn belast.
De van Justitie ,
Minister
namens deze:
de
directeur
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php