Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Inleiding
§ 2. Algemeen
§ 3. Hoofdlijnen van de behandeling
Algemeen
Gelijkwaardig
Niet gelijkwaardig
Nagenoeg gelijkwaardig
Vereiste documenten
§ 4. Adviescommissie
Kennis en vaardighedentoets
§ 5. Verklaring van vakbekwaamheid met beperkingen
§ 6. Supervisor
§ 7. Kennis maken met het Nederlandse zorgstelsel
§ 8. Vakbekwaamheid nagenoeg gelijkwaardig
§ 9. Geclausuleerde inschrijving in het belang van het land van herkomst
§ 10. Geclausuleerde inschrijving in het kader van een wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang
§ 11. Geclausuleerde inschrijving ten behoeve van waarneming
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Circulaire verklaring vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2010.
§ 5. Verklaring van vakbekwaamheid met beperkingen
De minister kan om verschillende redenen aan een buitenslands gediplomeerde een verklaring omtrent de vakbekwaamheid afgeven waarin hij beperkingen stelt aan de inschrijving in het BIG-register, dan wel aan het gebruik van de krachtens de wet beschermde beroepstitel.
Het gaat om beperkingen die het belang van de volksgezondheid dienen. De beperkingen die de minister kan stellen aan de inschrijving in het BIG-register, dan wel aan het gebruik van de krachtens de wet beschermde beroepstitel, kunnen betrekking hebben op, onder andere:
de duur van de inschrijving;
de wijze waarop de supervisie moet plaatsvinden;
de hoedanigheid en kwalificaties van de supervisor;
de duur van de beroepsuitoefening;
het gebied waar de beroepsuitoefening plaatsvindt;
de gezondheidszorginstelling waar de beroepsuitoefening plaatsvindt;
de afdelingen of deelgebieden waar de beroepsuitoefening plaatsvindt;
de te behandelen patiëntencategorieën.
Voor wat betreft de houder van een buitenlands diploma, die een aanvraag voor een verklaring omtrent de vakbekwaamheid voor een artikel 34-beroep heeft gedaan, geldt in deze situatie dat deze aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en daarvoor onder supervisie moet werken. Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, mag deze beroepsbeoefenaar niet de beschermde opleidingstitel voeren.
Personen die op grond van het bezit van een vakbekwaamheidsverklaring als hier bedoeld in het register worden ingeschreven dan wel een opleidingstitel mogen voeren, mogen hun beroep alleen uitoefenen met inachtneming van de in de verklaring omschreven beperkingen; de beoefenaren van een ’artikel-3 beroep’ komen alleen voor geclausuleerde inschrijving in aanmerking.
De verklaring heeft een geldigheidsduur van twee jaren. Voor een beroepsbeoefenaar van een ‘artikel 3 beroep’ geldt dat deze binnen twee jaren na afgifte van de verklaring zich moet laten inschrijven in het BIG-register. De duur van een geclausuleerde inschrijving bedraagt maximaal twee jaren tenzij de verklaring omtrent de vakbekwaamheid expliciet een langere inschrijvingsduur vermeldt. Na verloop van de inschrijvingsduur vervalt de geclausuleerde inschrijving van rechtswege.