Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Inleiding
§ 2. Algemeen
§ 3. Hoofdlijnen van de behandeling
Algemeen
Gelijkwaardig
Niet gelijkwaardig
Nagenoeg gelijkwaardig
Vereiste documenten
§ 4. Adviescommissie
Kennis en vaardighedentoets
§ 5. Verklaring van vakbekwaamheid met beperkingen
§ 6. Supervisor
§ 7. Kennis maken met het Nederlandse zorgstelsel
§ 8. Vakbekwaamheid nagenoeg gelijkwaardig
§ 9. Geclausuleerde inschrijving in het belang van het land van herkomst
§ 10. Geclausuleerde inschrijving in het kader van een wezenlijk Nederlands volksgezondheidsbelang
§ 11. Geclausuleerde inschrijving ten behoeve van waarneming
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Circulaire verklaring vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2010.
§ 1. Inleiding
Deze circulaire bevat bekendmaking van beleid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de behandeling van aanvragen voor verklaringen omtrent de vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid. Een buitenslands gediplomeerde kan een dergelijke verklaring bij de minister aanvragen op grond van artikel 41, eerste lid, onder b, dan wel 45, eerste lid, onder b, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg – hierna genoemd Wet BIG.
Deze circulaire vervangt de circulaire ‘ Verklaring vakbekwaamheid ’ van 16 januari 2003, IBE/BO-2342179, Staatscourant 20 januari 2003, nr. 13 welke in werking is getreden op 1 januari 2003. Deze circulaire treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Zij heeft een geldigheidsduur van vier jaar.
Er zijn twee redenen om de circulaire van 16 januari 2003 nu te vervangen.
Bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) van 22 mei 2003, Stb. 2003, 244 heeft de kennis- en vaardighedentoets een wettelijke grondslag gekregen en is er voor de beroepen die vallen onder de werking van artikel 34 de mogelijkheid gekomen van een oordeel ‘nagenoeg gelijkwaardig’. Bij de behandeling van deze wetswijziging heeft het parlement zijn instemming betuigd met de voorstellen om tot een aangepaste procedure te komen voor aanvragers met een diploma, behaald in een land van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
De Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg is apart gepubliceerd in de Staatscourant en vormt niet meer een bijlage van een circulaire. Bovendien heeft de minister besloten in deze regeling alleen diploma’s op te nemen welke genoemd zijn in een Europese Richtlijn. Diploma’s van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat komen niet meer in deze regeling voor. Op 1 mei 2004 is de Europese Unie (EU) uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Bij de toetredingsverdragen zijn bepalingen opgenomen voor het onderling erkennen van diploma’s. De Regeling is op dit punt aangepast.