Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Onderscheid tussen een bouwwerk en een object
Bouwwerken
Objecten
Geen bouwwerk en geen object
2. Inwerkingtreding van de artikelen van het Asbest-verwijderingsbesluit m.b.t. asbestonderzoek
Bouwwerken
Objecten
3. Ontwerp-besluit tot wijziging van het Asbest-verwijderingsbesluit
Gedoogbeleid
4. Overige informatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
4. Overige informatie
Begin 1997 vindt een viertal voorlichtingsbijeenkomsten plaats, waarin aandacht wordt besteed aan het Plan van aanpak asbestbrand, de Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-verwijderingsbesluit en recente ontwikkelingen ten aanzien van het milieubeleid voor asbest. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor overheidsvertegenwoordigers. Aanmelding kan plaatsvinden bij de vereniging STADSWERK, telefoon 070-3638604, telefax 070-3635682.
Met vragen over asbest in het milieu kunt u terecht bij het Bureau Persoonlijke Voorlichting van het Ministerie van VROM, telefoon 070-3395050. Personen die zijn belast met de uitvoering en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van asbest kunnen met vragen eveneens terecht bij Infomil, telefoon 070-3630575. Informatie over asbest en arbeidsomstandigheden kunt u krijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Informatie, telefoon 070-3334455.
Publicaties en circulaires over asbest van het Ministerie van VROM, waaronder de in augustus 1996 verschenen ’Uitvoerings- en handhavingsbundel Asbest-verwijderingsbesluit’ (distributienummer 20303) kunt u bestellen bij het Distributiecentrum VROM, telefoon 079-3449449. Recente overzichten van asbestverwijderings- en asbestonderzoeksbedrijven die beschikken over een KOMO-procescertificaat voor het verwijderen van asbest respectievelijk asbestonderzoek kunt u verkrijgen bij de Stichting Bouwkwaliteit, telefoon 070-3998467, telefax 070-3902947. De VNG-uitgave ’Standaardregelingen in de bouw’, deel 1, kunt u bestellen bij de VNG-uitgeverij, telefoon 070-3738888. De NEN 2631 kunt u bestellen bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), telefoon 015-2690390.
De
Minister