Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. De schadevergoedingsregeling in de Wet milieubeheer
1.2. Het bevoegd gezag kent toe, de Minister stemt in
1.3. De circulaire van 1 juli 1992 vervalt
1.4. Schadevergoeding volgens artikel 15.20 en 15.21 van de WM
2. Schadevergoeding en milieubeleid
2.1. Schadevergoeding bij een onevenredig hoge last door milieueisen
2.2. Het onderscheid tussen schadevergoeding en andere regelingen voor vergoeding van milieukosten
2.3. Schadevergoedingen en het doelgroepenbeleid
2.4. Schadevergoedingen en lokaal beleid
3. Criteria om een schadevergoeding te bepalen op grond van artikel 15.20 WM
Het eerste criterium: ’causaal verband’
Het vierde criterium: ’schadevergoeding naar billijkheid’
4. Milieubesluit en schadevergoeding
4.1. Uitbreidings- of wijzigingsvergunning
4.2. Revisievergunning
4.3. Wijziging van de voorschriften
4.4. Intrekken van een vergunning
4.5. Weigering van een vergunning
5. Bepaling van schade en schadevergoeding
5.1. Bepaling structurele bedrijfsschade bij vergunningaanscherping
I. Causaal verband
II. Redelijkerwijs niet of niet geheel, ten laste van ...
III. Voor zover niet op andere wijze
IV. Naar billijkheid
5.2. Incidentele bedrijfsschade en vermogensschade bij vergunningintrekking
I. Causaal verband
II. Redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van ...
a. Het bedrijf beëindigt zijn activiteiten
b. Het bedrijf verplaatst zijn activiteiten
III. Voor zover niet op andere wijze
IV. Naar billijkheid
6. Toetsing op rijksniveau
6.1. Instemming van de Minister
6.2. Toetsing van het (ontwerp-)vergunningbesluit
6.3. Hoe het ontwerpbesluit tot toekenning van een schadevergoeding wordt getoetst
6.4. Beslissing van de Minister
7. Procedure in het kader van besluiten over schadevergoeding
7.1. Toekenning van een schadevergoeding op aanvraag of ambtshalve
7.2. De aanvraag om toekenning van een schadevergoeding
7.3. Beslissingstermijn
7.4. Vooroverleg en vooraanmelding
7.5. De procedurestappen voor de aanvraag om schadevergoeding
a. Ontvankelijkheid
b. Advisering door de inspecteur
c. Ontwerpbesluit inzake de toekenning van een schadevergoeding
d. Verzoek om instemming van de Minister
e. Beslissing van de Minister
f. Besluit om een schadevergoeding toe te kennen of te weigeren
g. Bezwaar en beroep
7.6. Uitvoering van het besluit inzake de toekenning van een schadevergoeding
1. Kosten of schade zijn exact bekend
2. Kosten of schade zijn nog niet exact bekend
8. Schadevergoedingen volgens artikel 15.21 Wm
8.1. Besluiten van meer algemene strekking
8.2. Criteria om de schadevergoeding te bepalen
8.3. De verhouding tussen artikel 15.21 en schadevergoeding
8.4. Toepassing in de praktijk
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.4 Circulaire schadevergoedingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
2.4. Schadevergoedingen en lokaal beleid
Voor de uitvoering van het milieubeleid op terreinen, waarop de andere overheden een grote mate van beleidsvrijheid hebben, zal in beginsel niet met het toekennen van schadevergoedingen ten laste van het ministerie worden ingestemd. Voor zover als gevolg van eigen lokale of regionale afwegingen vergunningen worden aangescherpt of ingetrokken, behoren de daaruit eventueel voortvloeiende schadevergoedingen ten laste van het bevoegd gezag te blijven. Dergelijke vergoedingen zijn immers het gevolg van de invulling van de eigen verantwoordelijkheid.