Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Algemeen
Artikel 172b. Gemeentewet
Artikel 172a. Gemeentewet
1.2. Aanleiding circulaire leeswijzer
2. Doel en achtergrond van de bevoegdheid
2.1. Toelichting amendement
2.2. Doel van de bevoegdheid/toepassing
2.3. Soort maatregel
3. Enkele begrippen uit artikel 172b Gemeentewet
3.1. ‘Herhaalde groepsgewijze verstoring van de openbare orde’
3.1.1. Verstoring van de openbare orde
3.1.2. Groepsgewijs
3.1.3. Herhaald
3.2. ‘Ernstige vrees voor verdere verstoring’
4. Artikel 8 EVRM en vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit
4.1. Artikel 8 EVRM
4.2. Legitimiteittoets
4.3. Noodzakelijkheidtoets
4.3.1. Proportionaliteit
4.3.2. Subsidiariteit
5. Vereisten en rechtsbescherming volgens de Algemene wet bestuursrecht
5.1. Algemene wet bestuursrecht
5.2. Rechtsbescherming: bezwaar, beroep en voorlopige voorziening
6. Duur en intrekking van de maatregel
6.1. Duur van de maatregel
6.2. Intrekking van de maatregel
7. Samenwerking met andere partners
7.1. Investeren in zorg
7.2. Samenwerken
7.3. Zorg na opleggen bevel
7.4. Tegengestelde belangen
8. Monitoring toepassing artikel 172b Gemeentewet
9. Besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.1.1 Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
3.1.1. Verstoring van de openbare orde
De vormen van verstoring van de openbare orde waar deze wet op ziet zijn zeer divers. Vaak gaat het om gedragingen die op zichzelf, als ze eenmalig zouden worden tentoongespreid, niet als ernstig worden opgevat maar als ze persistent worden wel. Deze gedragingen zijn zeer divers, onder meer valt te denken aan: het hinderlijk rondhangen bij gebouwen of in portieken, betreden van plantsoenen, joelen, naroepen, bespugen, intimiderend overkomen, wildplassen, plakken en kladden, graffiti en schelden. Ook ernstigere vormen komen voor, zoals het gooien van stenen naar bewoners, het bedreigen van volwassenen die hen tot de orde willen roepen, ingooien van ruiten, het bespugen van (speeltuin)personeel, het treiteren van voorbijgangers en vernieling van auto’s, bushokjes en ander straatmeubilair, al dan niet door brandstichting. Uit deze opsomming is af te leiden dat ook strafbare feiten ordeverstorend kunnen zijn. Leidend hierbij is dat het moet gaan om een verstoring van de normale gang van zaken. Of een gedraging ordeverstorend is, is dus context afhankelijk. Het is overigens niet noodzakelijk dat het kind en of de ouders wonen in de gemeente waar de ordeverstoringen plaatsvinden. De burgemeester van de gemeente waar de ordeverstoringen plaatsvinden is bevoegd het bevel op te leggen, niet de burgemeester van de gemeente waar het kind of zijn ouders woonachtig zijn.