{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
2. Eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
3. Eénmalige uitkering commissaris van de Koningin
4. Bezoldiging gedeputeerden
5. Eindejaarsuitkering gedeputeerden
6. Eénmalige uitkering gedeputeerden
7. Vergoeding werkzaamheden statenleden
8. Vergoeding commissieleden
9. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
2. Eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
Op grond van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ontvangt de commissaris een eindejaarsuitkering overeenkomstig de regels die te dien aanzien voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De procentuele eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naar 0,8%.
Dat houdt in dat u vanaf 1 januari 2004 (dus met terugwerkende kracht) een structurele procentuele eindejaarsuitkering voor commissarissen kunt hanteren van 0,8%.
De structurele verhoging van de eindejaarsuitkering werkt door naar reeds ingegane wachtgelden en uitkeringen.
3. Eénmalige uitkering commissaris van de Koningin
In artikel 3, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning is bepaald dat, als aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend de commissaris een uitkering op dezelfde voet ontvangt.
Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen.
In verband met de gestegen ziektekostenpremies in 2004 wordt de werkgeversbijdrage ziektekosten over het kalenderjaar 2004 voor alle op 31 december 2004 bij de sector Rijk in dienst zijnde ambtenaren die over de maand december 2004 een BTZR-uitkering ontvangen, met terugwerkende kracht éénmalig verhoogd met € 75,– netto.
Dat houdt in dat commissarissen die op 31 december 2004 ‘commissaris zijn’ en over de maand december 2004 een BTZR-uitkering ontvingen, ook recht hebben op deze éénmalige uitkering.
4. Bezoldiging gedeputeerden
Op grond van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is de bezoldiging van gedeputeerden gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984.
Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
5. Eindejaarsuitkering gedeputeerden
Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ontvangt de gedeputeerde een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De procentuele eindejaarsuitkering wordt voor het personeel in de sector Rijk met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naar 0,8%.
Dat houdt in dat u vanaf 1 januari 2004 (dus met terugwerkende kracht) een structurele procentuele eindejaarsuitkering voor gedeputeerden kunt hanteren van 0,8%.
De structurele verhoging van de eindejaarsuitkering werkt door naar reeds ingegane wachtgelden en uitkeringen.
6. Eénmalige uitkering gedeputeerden
In artikel 4, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald, dat, als aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend, de gedeputeerden een uitkering op gelijke voet ontvangt.
Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen.
In verband met de gestegen ziektekostenpremies in 2004 wordt de werkgeversbijdrage ziektekosten over het kalenderjaar 2004 voor alle op 31 december 2004 bij de sector Rijk in dienst zijnde ambtenaren die over de maand december 2004 een BTZR-uitkering ontvangen, met terugwerkende kracht éénmalig verhoogd met € 75,– netto.
Dat houdt in dat gedeputeerden die op 31 december 2004 ‘gedeputeerde zijn’ en over de maand december 2004 een BTZR-uitkering ontvingen, ook recht hebben op deze éénmalige uitkering.
7. Vergoeding werkzaamheden statenleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het indexcijfer voor 2004 is bepaald op 113.2. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 112.9.
Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding van de werkzaamheden per 1 januari 2005 wordt verhoogd met 0,3%.
Met ingang van 1 januari 2005 wordt het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de vergoeding van de werkzaamheden gewijzigd in € 11.261,03.
8. Vergoeding commissieleden
In artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het indexcijfer voor 2004 is bepaald op 113.2. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 112.9.
Dit betekent dat de bedragen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2005 worden verhoogd met 0,3%.
Met ingang van 1 januari 2005 wordt het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden gewijzigd in € 90,52.
9. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
Hoogachtend,
De
Minister
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur