Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Doel van de circulaire
1.2. Ontwikkeling stelsel in vogelvlucht en totstandkoming van de circulaire
1.3. Leeswijzer circulaire
2. Het stelsel bewaken en beveiligen
2.1. Algemene uitgangspunten
2.2. Verantwoordelijkheidsverdeling
2.3. Relevante wet- en regelgeving
3. Systematiek stelsel: van dreiging naar beveiligingsmaatregelen
3.1. Informatie over dreiging en risico
3.1.1. Dreigingsniveaus
3.1.2. Risicoafweging
3.2. Informatieproducten
3.2.1. Dreigingsmelding
3.2.2. Informatierapport dreiging (IRD)
3.2.3. Dreigingsinschatting (DI)
3.2.4. Dreigingsanalyse (DA)
3.2.5. Risicoanalyse (RA)
3.3. Uitvoering
4. Uitgelicht: Decentraal domein
4.1. Reikwijdte van het decentraal domein
4.2. Taken en bevoegdheden in het kader van bewaken en beveiligen
4.3. Werkwijze decentraal gedeelte
4.4. Bedreigingen tegen leden van de lokale driehoek
4.5. Bijzondere situaties en het raakvlak tussen het decentraal- en het rijksdomein
5. Uitgelicht: rijksdomein
5.1. Reikwijdte van het rijksdomein en limitatieve lijst
5.2. Rijksdomein: taken en bevoegdheden in het kader van bewaken en beveiligen
5.2.1. Persoonsbeveiliging
5.2.2. Bewaking en beveiliging van objecten en diensten in het rijksdomein
5.3. Rijksdomein: werkwijze
5.3.1. Afstemmingsoverleg Bewaken en Beveiligen (ABB) en Uitvoeringsoverleg (UO)
5.3.2. Buitenlandse bezoeken aan NL
5.4. Bewaken en beveiligen in het buitenland
5.5. Bijzondere situaties en het raakvlak tussen rijks- en decentraal domein
6. Overige aan bewaken en beveiligen gerelateerde onderwerpen
6.1. Nationale evenementen
6.2. Rol van de bedreigde persoon (medewerking, grenzen aan inspraak)
6.2.1. Grenzen aan inspraak bedreigde persoon
6.2.2. Deskundige begeleiding
6.3. Communicatie over bedreigingen en maatregelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.4 Circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
5.4. Bewaken en beveiligen in het buitenland
Bewaken en beveiligen is een nationale aangelegenheid. De Nederlandse overheid kan geen verantwoordelijkheid nemen voor beveiliging van personen in het buitenland. De Nederlandse overheid zorgt wel in nauwe samenwerking met buitenlandse autoriteiten voor beveiligingsmaatregelen wanneer het functionarissen betreft die een officiële functie voor de Nederlandse overheid vervullen en die vanwege het nationale belang dat is gediend met hun veiligheid en ongestoord functioneren is gemoeid permanent op de limitatieve lijst staan 10 .
Bij de uitvoering van de persoonsbeveiligingstaak in het buitenland wordt door de NCTV een opdracht verstrekt aan de DBB of BSB.
Indien naar het oordeel van de NCTV 11 de beveiliging noodzakelijk is van personen die niet behoren tot de personen waarvoor de KMar krachtens artikel 4, eerste lid onder b, van de Politiewet 2012 de politietaak uitoefent, maar de inzet van de KMar wel gerechtvaardigd is, wordt door de minister van Defensie bijstand op grond van artikel 57 van de Politiewet 2012 verleend. Deze bijstand wordt uitgevoerd door de BSB in opdracht van de NCTV met inachtneming van de afspraken daarover tussen de betrokken ministers. 12
Wanneer personen die tijdelijk opgenomen zijn op de limitatieve lijst geen officiële functie vervullen voor de overheid, worden er door de Nederlandse overheid in principe geen beveiligingsmaatregelen getroffen in het buitenland. In gevallen waarbij de betreffende persoon incidenteel en kortstondig naar het buitenland vertrekt voor een publiek optreden, kan het treffen van beveiligingsmaatregelen in samenwerking met buitenlandse autoriteiten en VCI van het ministerie van Buitenlandse Zaken in overweging worden genomen 13 .