{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire betreffende acties tsunamiramp Azië

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Circulaire betreffende acties tsunamiramp Azië Aan: de Ministers
In het kader van de hulpacties ten behoeve van de slachtoffers van de ramp in Azië hebben werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid een aantal hartverwarmende initiatieven genomen. Het betreft hier onder meer het schenken van een of meer uren salaris, het doneren van vakantie-uren en het zich aanmelden als vrijwilliger om ter plaatse hulp te verlenen. Ter ondersteuning van die initiatieven zal het Ministerie van Financiën het equivalent van de belasting- en premieopbrengsten van door werknemers gedoneerde vakantie-uren overmaken aan giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van de hulp aan de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Hiermee kan alsnog het volledige bedrag aan donaties via vakantie-uren ten goede komen aan de nationale actie.
De bijzondere maatregel met betrekking tot de loonheffing en premie werknemersverzekeringen geldt alleen voor situaties waarbij de werknemer afziet van vakantie-uren en is niet van toepassing op het schenken van een of meer uren salaris. Om voor deze bijzondere maatregel in aanmerking te komen moeten uiterlijk 31 maart 2005 de volgende gegevens zijn aangeleverd bij de aanspreekpunten van de Belastingdienst (zie www.belastingdienst.nl):
a. het bedrag aan loonheffing en premies werknemersverzekeringen dat is (of zal worden) ingehouden over de geschonken vakantie-uren;
b. de datum waarop de tegenwaarde van de geschonken vakantie-uren is overgemaakt aan de hulporganisaties.
Bovendien geldt als voorwaarde dat de betaling aan de hulporganisaties eveneens uiterlijk 31 maart 2005 moet hebben plaatsgevonden.
Omdat het de overheidswerkgever niet past om ambtenaren die vakantie-uren, bedoeld in artikel 22 van het ARAR, willen verkopen ten behoeve van de slachtoffers van de ramp in Azië te beperken in het aantal uren dat zij willen verkopen, is besloten dat geen maximum geldt voor het aantal vakantie-uren dat voor dit doel wordt verkocht en dat geen rekening behoeft te worden gehouden met het minimum aantal vakantie-uren, bedoeld in artikel 22, dertiende en zestiende liden artikel 23, tweede lid, van het ARAR.
Ambtenaren die met gebruikmaking van de hiervoor beschreven faciliteiten vakantie-uren willen verkopen dienen dit vóór 1 februari 2005 op te geven door middel van een speciaal daartoe bestemd formulier dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Dit formulier kan ook worden gedownload via www.minbzk.nl.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
De
directeur-generaal Management Openbare Sector