Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Bezoldiging burgemeesters
2. Ambtstoelage burgemeesters
3. Vergoedingen wethouders
4. Onkostenvergoeding wethouders
5. Vergoeding raadsleden
6. Onkostenvergoeding raadsleden
7. Commissieleden
8. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden
1. Bezoldiging burgemeesters
De bezoldiging van burgemeesters wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007 , nr. 2007-181639, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van burgemeesters.
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over de bezoldiging van de burgemeesters is nog steeds van toepassing.
2. Ambtstoelage burgemeesters
In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de ambtstoelage per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
Met ingang van 1 januari 2009 luiden de bedragen genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters als volgt:
3. Vergoedingen wethouders
De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van wethouders.
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over vergoeding van de wethouders is nog steeds van toepassing.
4. Onkostenvergoeding wethouders
In artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoedingen van de wethouders per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
Met ingang van 1 januari 2009 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethoudersals volgt:
5. Vergoeding raadsleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 5,6%. Dit is de verhoging van het indexcijfer van 2008 (125,1) ten opzichte van 2007 (118,5).
Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van werkzaamheden voor raadsleden genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
6. Onkostenvergoeding raadsleden
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoedingen voor de raadsleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden genoemd in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009: Tabel II
Klasse Inwonertal Onkostenvergoeding raadsleden per maand
1   6.000 € 39,18
2 6.001 8.000 € 41,34
3 8.001 10.000 € 45,16
4 10.001 12.000 € 48,95
5 12.001 14.000 € 54,93
6 14.001 18.000 € 62,56
7 18.001 24.000 € 72,90
8 24.001 30.000 € 84,33
9 30.001 40.000 € 100,10
10 40.001 50.000 € 121,86
11 50.001 60.000 € 129,47
12 60.001 80.000 € 139,27
13 80.001 100.000 € 147,43
14 100.001 125.000 € 156,66
15 125.001 150.000 € 164,84
16 150.001 250.000 € 172,46
17 250.001 375.000 € 196,38
18 375.001   € 235,54

Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) genoemd in artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
7. Commissieleden
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor commissieleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 5,6%. Dit is de verhoging van het indexcijfer van 2008 (125,1) ten opzichte van 2007 (118,5).
De maximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
8. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
De
Minister
directeur Arbeidszaken Publieke Sector