Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Aanpassingen in de WZV
1
2
3
4
5
In welke gevallen van bouw moet een zorgaanbieder een WZV vergunning aanvragen?
Nieuwbouw
Uitbreiding verblijfscapaciteit
• Voor de bestaande doelgroep:
• Voor een nieuwe doelgroep:
Vervangen bestaande verblijfscapaciteit
• Ten behoeve van cliënten die verblijven
• Ten behoeve van cliënten die niet verblijven
De meldingsregeling
Verkorte procedure huidige verzorgingshuizen
Kwaliteitswet
Overgangsregeling
A. Initiatieven
B. Initiatieven:
C. Initiatieven:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ex art. 3 WZV Op grond van artikel 3 van de WZV worden beleidsregels opgesteld, die onder meer betrekking hebben op behoeftecriteria en op de samenhang zowel tussen ziekenhuisvoorzieningen onderling als tussen ziekenhuisvoorzieningen en andere voorzieningen. De beleidsregels dienen volgens de wet als handvat voor het ontwerpen van plannen door de provincie. Aangezien er in de meeste sectoren al jaren geen provinciale plannen meer worden vastgesteld, worden de beleidsregels tegenwoordig rechtstreeks gehanteerd als toetsingskader bij aanvragen om een WZV-verklaring.
De beleidsregels omvatten de criteria die de Minister van VWS hanteert bij de beoordeling van de aanvraag van bestaande en nieuwe aanbieders om een verklaring van behoefte op grond van de WZV. In deze beleidsregels is ook de richting aangegeven voor een door overheid en veld gezamenlijk gedragen visie op de beleidsontwikkeling voor de onderscheiden cliëntengroepen. Dat betekent dat niet alleen het verblijf aandacht krijgt, maar dat ook, met name in de toelichting, andere aspecten van het beleid worden belicht. De beleidsregels waren tot nu toe aanbodgericht ingedeeld in de vier categorieën van instellingen: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor gehandicapten. De beleidsregels voor de categorieën ziekenhuisvoorzieningen die AWBZ -zorg leveren heb ik herzien. Het onderscheid naar de genoemde categorieën van instellingen is vervangen door een onderscheid naar vormen van zorg en categorieën van patiënten of cliënten. De beleidsregels voor de ziekenhuizen worden later dit jaar herzien.