Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Aanpassingen in de WZV
1
2
3
4
5
In welke gevallen van bouw moet een zorgaanbieder een WZV vergunning aanvragen?
Nieuwbouw
Uitbreiding verblijfscapaciteit
• Voor de bestaande doelgroep:
• Voor een nieuwe doelgroep:
Vervangen bestaande verblijfscapaciteit
• Ten behoeve van cliënten die verblijven
• Ten behoeve van cliënten die niet verblijven
De meldingsregeling
Verkorte procedure huidige verzorgingshuizen
Kwaliteitswet
Overgangsregeling
A. Initiatieven
B. Initiatieven:
C. Initiatieven:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel inleiding Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Inleiding
Met deze circulaire informeer ik u over de wijzigingen in de toepassing van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) per 1 april 2003 in verband met het in werking treden van het nieuwe Besluit zorgaanspraken AWBZ in het kader van de modernisering van de AWBZ .
Waar de AWBZ voorheen uitging van instellingen, gaat deze per 1 april 2003 uit van zorgfuncties. De bedoeling daarvan is in Nederland de keuze van de cliënt centraal te stellen en daarvoor een ruimer en meer divers zorgaanbod te laten ontwikkelen. Veel van de gewenste nieuwe klantgerichte initiatieven zullen in de praktijk voorlopig afkomstig zijn van bestaande aanbieders. Om die reden is het van belang dat niet alleen de regels over de aanspraken, maar ook de regels over de planning en bouw van zorginstellingen aan de modernisering van de AWBZ worden aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat de overheid zich niet bemoeit met zorg die extramuraal geleverd wordt, ook al levert die zorgaanbieder ook de functie verblijf. Voor instellingen die vallen onder de werking van de WZV is daarom geregeld dat zij voor initiatieven die gericht zijn op zorgverlening aan cliënten die niet verblijven in de eigen instelling niet langer vergunningplichtig zijn. Hierdoor ontstaat er een gelijke concurrentiepositie voor wat betreft extramurale zorgverlening voor instellingen die daarnaast geen verblijf leveren en instellingen die dat wel doen.