Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Aanpassingen in de WZV
1
2
3
4
5
In welke gevallen van bouw moet een zorgaanbieder een WZV vergunning aanvragen?
Nieuwbouw
Uitbreiding verblijfscapaciteit
• Voor de bestaande doelgroep:
• Voor een nieuwe doelgroep:
Vervangen bestaande verblijfscapaciteit
• Ten behoeve van cliënten die verblijven
• Ten behoeve van cliënten die niet verblijven
De meldingsregeling
Verkorte procedure huidige verzorgingshuizen
Kwaliteitswet
Overgangsregeling
A. Initiatieven
B. Initiatieven:
C. Initiatieven:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel b Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
- die in het kader van de Wet ziekenhuisvoorzieningen zijn ingediend,
- die zijn geplaatst op de bouwprioriteitenlijst 2002 - 2006,
- die zullen worden gerealiseerd in 2003 en 2004, en
- die tot ontwikkeling zijn gebracht onder de vigeur van de beleidsregels ex artikel 3 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen zoals die golden tot de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels,
worden afgehandeld als ingediend, tenzij de initiatiefnemer in overleg met het zorgkantoor en de overige regionale partijen besluit tot een andere, meer in lijn met dit beleidskader liggende invulling. Voor zover het om volume-initiatieven gaat zijn de voorwaarden hiervoor dat de exploitatie op hetzelfde tijdstip start als aangegeven op de bouwprioriteitenlijst en dat het eerdere initiatief wordt ingetrokken. Voor zover het om instandhoudinginitiatieven gaat geldt bovendien als derde voorwaarde dat het initiatief nooit hogere investeringskosten mag hebben dan die in de gereserveerde middelen voor de exploitatie zijn verwerkt en dat die kosten lager zijn op het moment dat van een lagere capaciteit wordt uitgegaan.