Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Voor het centraal examen geldt per vak het volgende
1. Nederlands
2. Fries
3. Engels
4. Frans en Duits
5. Spaans, Arabisch, Turks
6. Wiskunde, natuurkunde, biologie, economie
6.1. Wiskunde
6.2. Natuurkunde
6.3. Biologie
6.4. Economie
7. Scheikunde en muziek
8. Geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer
8.1. Geschiedenis
8.2. Aardrijkskunde
8.3. Maatschappijleer
9. Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen
10. Dans en drama
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Centrale examens volgens C- en D-programma in 2003 en 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Centrale examens volgens C- en D-programma in 2003 en 2004
In 2003 is de laatste reguliere gelegenheid een eindexamen oude stijl mavo of vbo af te leggen. In 2004 zijn de laatste staatsexamens mavo oude stijl. Voor een bijzondere groep leerlingen (die met toestemming van de inspectie meer dan vijf jaar over de opleiding doen) is 2004 het laatste jaar, waarin zij een eindexamen mavo of vbo oude stijl mogen afleggen.
Oude stijl betekent: met de oude vakkenpakketvoorschriften (keuze van vakken en programma’s), vrijstellingsregeling, voorschriften over de inrichting van het schoolonderzoek en regels voor de bepaling van de uitslag.
Voor wat betreft de centrale c.q. schriftelijke examens volgens C- of D-programma wordt hierbij meegedeeld over welke examenstof deze examens zich zullen uitstrekken.
Voor de meeste vakken geldt het volgende:
het centraal examen volgens het C-programma heeft dezelfde opgaven als het centraal schriftelijk examen in de kaderberoepsgerichte leerweg
het centraal examen volgens het D-programma heeft dezelfde opgaven als het centraal examen in de gemengde en theoretische leerweg.
Er zullen geen opgaven beschikbaar worden gesteld voor de landelijke examens. Deze examens maken (formeel) deel uit van het schoolonderzoek. Scholen dienen in 2003 en waar van toepassing in 2004, eigen opgaven voor het schoolonderzoek vast te stellen.
1. Nederlands
Leesvaardigheid C overlapt ca 50% met KB (KB is lezen/schrijven).
Leesvaardigheid D is identiek aan het centraal examen leesvaardigheid GL/TL.
Voor schrijfvaardigheid zijn er eigen opgaven voor de C-en D-examens oude stijl, zowel voor opstel als voor functioneel schrijven.
2. Fries
De examens zijn identiek (alleen leesvaardigheid).
3. Engels
Het C-examen is identiek aan het KB-examen.
Het D-examen verschilt van het GL/TL-examen (geen schrijfvaardigheid in het c.e. oude stijl).
4. Frans en Duits
De C en D-examens zijn identiek aan respectievelijk het centraal examen KB en het centraal examen GL/TL.
5. Spaans, Arabisch, Turks
Het D-examen is identiek aan GL/TL
In de beroepsgerichte leerwegen hebben deze vakken geen centraal examen. In 2003 en 2004 is er nog wel een centraal C-examen.
6. Wiskunde, natuurkunde, biologie, economie
Het C examen is identiek aan het centraal examen KB
Het D-examen is identiek aan het centraal examen GL/TL
Dat wil zeggen dat het centraal examen oude stijl over dezelfde leerstof gaat die is aangegeven in de exameneenheden, waarover het c.e. in KB en GL/TL zich in 2003 respectievelijk 2004 uitstrekt.
6.1. Wiskunde
C-examen:
K3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde
K4: Algebraïsche verbanden
K5: Rekenen, meten en schatten
K6: Meetkunde
In 2004 wordt K6 vervangen door:
K7: Informatieverwerking, statistiek
Voor het D-examen bovendien:
V1: Aanvullende eisen
V4: Vaardigheden in samenhang
6.2. Natuurkunde
Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden van het vak Na/sk1
(C-examen)
K3: Leervaardigheden in het vak Natuur- en Scheikunde 1
K4: Stoffen en materialen in huis
K5: Elektrische energie in huis
K7: Licht en beeld
K9: Kracht en veiligheid
K10: Bouw van materie
In 2004 wordt K7 vervangen door:
K6: Verbranden en verwarmen
Voor het D-examen bovendien:
V1: veiligheid in het verkeer
V2: Constructies
V4: Vaardigheden in samenhang
6.3. Biologie
Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden
(C-examen)
K3: Leervaardigheden in het vak Biologie
K4: Cellen staan aan de basis
K8: Houding, beweging en conditie
K9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding
K12: Van generatie op generatie
In 2004 wordt K12 vervangen door
K5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk
Voor het D-examen bovendien:
V1: Bescherming en antistoffen
V2: Gedrag bij mens en dier
V4: Vaardigheden in samenhang
6.4. Economie
Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden
C-examen:
K3: Leervaardigheden in het vak Economie
K4: Consumptie
K8: Natuur en milieu
In 2004 wordt K8 vervangen door:
K7: Internationale ontwikkelingen
En voor het D-examen bovendien:
V1: Verrijkingsstof
V3: vaardigheden in samenhang
7. Scheikunde en muziek
Het D-examen is identiek aan GL/TL.
In de beroepsgerichte leerwegen kunnen deze vakken geen onderdeel uitmaken van het eindexamen. Ze kunnen alleen als extra vak worden gekozen en hebben dan alleen een schoolexamen.
In 2003 en 2004 is er nog wel een centraal C-examen. Over de examenstof voor het C-examen in 2003 en 2004 volgen nog nadere mededelingen
8. Geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer
Het C examen is identiek aan het centraal examen KB
Het D-examen is identiek aan het centraal examen GL/TL
8.1. Geschiedenis
Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden
(C-examen)
K3: Leervaardigheden in het vak geschiedenis
K4: De koloniale relatie Indonesië – Nederland
K7: Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
In 2004 wordt K4 vervangen door:
K9: De Koude Oorlog
Een voor het D-examen bovendien:
V1: Het Indonesisch – Nederlands conflict
V4: Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland
In 2004 wordt V1 vervangen door:
V6: Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog
8.2. Aardrijkskunde
Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden
(C-examen)
K3: Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde
K7: Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
K9: Transport en infrastructuur
En voor het D-examen bovendien
V4: Omgaan met natuurlijke hulpbron energie
V6: Transport in een ontwikkelingsland
8.3. Maatschappijleer
Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden
C-examen:
K3: Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
K4: Politiek en beleid
K7: Massamedia
En voor het D-examen bovendien:
V1: Analyse maatschappelijk vraagstuk
V3: Vaardigheden in samenhang
9. Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen
Het examen GL/TL wijkt sterk af van de examens oude stijl. In de beroepsgerichte leerwegen kunnen deze vakken geen onderdeel uitmaken van het eindexamen. Ze kunnen alleen als extra vak worden gekozen en hebben dan alleen een schoolexamen.
Voor het C-examen en het D-examen zijn er in 2003 en 2004 eigen opgaven voor het centraal examen.
In deze examens komt het onderscheid tussen een algemeen deel en een vakspecifiek deel zal komen te vervallen.
Er wordt één examen gemaakt dat voor de kandidaten tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen gelijk is. Het bezemexamen van 2003 zal bestaan uit twee katernen met afbeeldingen en één vragenboekje van ongeveer 40 tot 45 vragen.
De opgaven en vragen worden evenwichtig over de verschillende beeldende disciplines verdeeld.
Typisch vakspecifieke vragen worden niet (meer) gesteld.
10. Dans en drama
Deze vakken zijn eindexamenvak in de theoretische leerweg. Een leerling oude stijl die examen in een van deze vakken wil afleggen, dient een eindexamen nieuwe stijl te doen, d.w.z. met examendossier sectorwerkstuk, etcetera.
Het is niet mogelijk een van deze vakken als vak in een eindexamen oude stijl op te nemen.