Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Voldoen aan de wettelijke normen
Op tijd beginnen
‘Plan-do-check-act’
Tot slot
Inleiding
1. Beveiliging in de wbp
1.1. Achtergrond
1.2. Begrippen uit de Wbp
1.3. Artikel 12 Wbp: verwerking in opdracht; geheimhoudingsplicht
1.4. Artikel 13 Wbp: beveiliging
1.5. Artikel 14 Wbp: beveiliging bij verwerking door een bewerker
1.6. Beveiliging als onderdeel van privacy by design
1.7. De rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (fg)
2. Het vakgebied informatiebeveiliging
2.1. Achtergrond
2.2. Begrippen uit het vakgebied informatiebeveiliging
2.3. Maatregelen in een plan-do-check-act-cyclus
2.4. Maatregelen op basis van risicoanalyse
Praktijkvoorbeeld: Hulp na datalek als voorbeeld van een herstelmaatregel
2.5. Maatregelen op basis van beveiligingsstandaarden
3. Beveiliging in de praktijk
3.1. Betrouwbaarheidseisen
3.2. Maatregelen
Praktijkvoorbeeld: Risicoanalyse door ziekenhuizen
Praktijkvoorbeeld: Onrechtmatige inzage in een medisch dossier
Nader bekeken: Encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering
3.3. Controle
Nader bekeken: Papier hier...
3.4. Evaluatie en aanpassing
4. Beveiliging bij verwerking door een bewerker
4.1. Risicoanalyse van verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Beveiligingsincidenten bij verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Faillissement clouddienstverlener
4.2. Afspraken in de bewerkersovereenkomst
Praktijkvoorbeeld: Noodstroomvoorziening en afspraken in het bewerkerscontract
4.3. Toezicht op naleving van de afspraken
Nader bekeken: Controle en beoordeling van de dienstverlening door de bewerker
4.4. Evaluatie en aanpassing van verwerking door een bewerker
5. Handhaving en de rol van het CBP
5.1. Maatregelen door betrokkenen
5.2. Handhaving door het CBP
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.1 CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
5.1. Maatregelen door betrokkenen
Waar van toepassing kunnen betrokkenen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de beveiliging van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te kiezen voor sterke (moeilijk te raden) wachtwoorden en door gebruikte apparatuur voldoende te beveiligen. Betrokkenen die menen dat hun persoons­gegevens onvoldoende worden beveiligd, kunnen actie ondernemen door hun vraag of klacht voor te leggen aan de verantwoordelijke. Verder kunnen zij gebruikmaken van het recht op inzage, correctie, verwijdering en verzet. 116 Het recht op inzage en correctie kan betrokkenen helpen bij het achterhalen en laten corrigeren van fouten of onvolledigheden in hun persoonsgegevens. Het recht op verwijdering en verzet geeft betrokkenen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zich te onttrekken aan verwerkingen die voor hen risicovol zijn. Het CBP heeft op www.mijnprivacy.nl concrete hulp­middelen voor betrokkenen gepubliceerd, waaronder voorbeeldbrieven aan verantwoordelijken.
Als een verantwoordelijke zich niet houdt aan het bepaalde in de Wbp , kan een betrokkene ook zelf de rechter vragen om een verbod op te leggen op het verder verwerken van bepaalde persoonsgegevens 117 of om hem/haar een schadevergoeding toe te kennen. 118
De Wbp biedt betrokkenen daarnaast in een aantal specifieke gevallen (onder meer bij weigering van inzage in persoonsgegevens en bij weigering van een verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens) de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, mits de verantwoordelijke een bedrijf of een burger is.
Als de verantwoordelijke een bestuursorgaan is, zijn de bezwaar- en beroepsregels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.