Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Voldoen aan de wettelijke normen
Op tijd beginnen
‘Plan-do-check-act’
Tot slot
Inleiding
1. Beveiliging in de wbp
1.1. Achtergrond
1.2. Begrippen uit de Wbp
1.3. Artikel 12 Wbp: verwerking in opdracht; geheimhoudingsplicht
1.4. Artikel 13 Wbp: beveiliging
1.5. Artikel 14 Wbp: beveiliging bij verwerking door een bewerker
1.6. Beveiliging als onderdeel van privacy by design
1.7. De rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (fg)
2. Het vakgebied informatiebeveiliging
2.1. Achtergrond
2.2. Begrippen uit het vakgebied informatiebeveiliging
2.3. Maatregelen in een plan-do-check-act-cyclus
2.4. Maatregelen op basis van risicoanalyse
Praktijkvoorbeeld: Hulp na datalek als voorbeeld van een herstelmaatregel
2.5. Maatregelen op basis van beveiligingsstandaarden
3. Beveiliging in de praktijk
3.1. Betrouwbaarheidseisen
3.2. Maatregelen
Praktijkvoorbeeld: Risicoanalyse door ziekenhuizen
Praktijkvoorbeeld: Onrechtmatige inzage in een medisch dossier
Nader bekeken: Encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering
3.3. Controle
Nader bekeken: Papier hier...
3.4. Evaluatie en aanpassing
4. Beveiliging bij verwerking door een bewerker
4.1. Risicoanalyse van verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Beveiligingsincidenten bij verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Faillissement clouddienstverlener
4.2. Afspraken in de bewerkersovereenkomst
Praktijkvoorbeeld: Noodstroomvoorziening en afspraken in het bewerkerscontract
4.3. Toezicht op naleving van de afspraken
Nader bekeken: Controle en beoordeling van de dienstverlening door de bewerker
4.4. Evaluatie en aanpassing van verwerking door een bewerker
5. Handhaving en de rol van het CBP
5.1. Maatregelen door betrokkenen
5.2. Handhaving door het CBP
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
2. Het vakgebied informatiebeveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens valt uiteen in twee aspecten: de bescherming van persoons­gegevens en het beveiligen van informatie. Dit hoofdstuk gaat in op het laatste. Het hoofdstuk richt zich met name op drie elementen uit het vakgebied informatiebeveiliging die het CBP beschouwt als randvoorwaarden om tot passende maatregelen te komen zoals de wet die voorschrijft: maatregelen treffen op basis van risicoanalyse, beveiligingsstandaarden toepassen en de inbedding in een plan-do-check-act-cyclus.