Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China betreffende de wederkerige vrijstelling van belasting van inkomsten uit internationaal vervoer door luchtvaartondernemingen, Beijing, 21-12-2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China betreffende de wederkerige vrijstelling van belasting van inkomsten uit internationaal vervoer door luchtvaartondernemingen
(authentiek: en)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

December 14, 2004

EA/OS-457/04

Excellency,

I have the honour to refer to the reciprocal exemption from taxation on revenue arising from international transportation by air transport enterprises of our two States and to propose on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands the following agreement:
Revenue, profits and gains derived from a State by an air transport enterprise of the other State from international transportation, shall be exempt from any tax in the first-mentioned State.
I have the honour to propose that this letter and Your Excellency's letter in reply confirming the acceptance of the above proposal by the Government of the People's Republic of China shall together constitute an Agreement between the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the People's Republic of China, which shall enter into force on the date of Your Excellency's letter in reply.
Furthermore I have the honour to propose that the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the People's Republic of China may at any time give notice to each other through diplomatic channels of its decision to terminate this Agreement. This Agreement shall then terminate six months after the date of receipt of the notice by the other Government unless such notice is withdrawn by arrangement between the Governments before the expiry of the period.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

On behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands.
MR. KAREL J. G. VAN OOSTEROM
Chargé d'Affaires a.i.
H.E. Xie Xuren
Director of the State Administration of Taxation
People's Republic of China
State Administration of Taxation The People's Republic of China

December 21, 2004

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's letter of December 14, 2004 (ref. EA/OS-457/04) which reads as follows:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
I have the honour to confirm that the proposals are acceptable for the Government of the People's Republic of China and that Your Excellency's letter and this letter in reply shall constitute an Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Kingdom of the Netherlands.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

XIE XUREN
Commissioner of the State Administration of Taxation
the People's Republic of China
Mr. Karel J.G. Van Oosterom
Chargé d'Affaires a.i.
(vertaling: nl)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

14 december 2004

EA/OS-457/04

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar de wederzijdse vrijstelling van belastingen op inkomsten voortvloeiend uit het internationaal vervoer door luchtvaartondernemingen van onze beide Staten en namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de volgende regeling voor te stellen:
Inkomsten, winsten en vermogenswinsten verkregen vanuit een Staat door een luchtvaartonderneming van de andere Staat uit internationaal vervoer zijn in de eerstgenoemde Staat vrijgesteld van elke belasting.
Ik heb de eer voor te stellen dat deze brief en de antwoordbrief van Uwe Excellentie ter bevestiging van de aanvaarding van het voorstel in het voorgaande door de Regering van de Volksrepubliek China tezamen een verdrag zullen vormen tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Volksrepubliek China, dat in werking zal treden op de datum van de antwoordbrief van Uwe Excellentie.
Voorts heb ik de eer voor te stellen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China elkaar te allen tijde langs diplomatieke weg in kennis kunnen stellen van hun beslissing dit verdrag te beëindigen. Dit verdrag eindigt dan zes maanden na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de andere Regering, tenzij deze kennisgeving bij akkoord tussen de Regeringen voor het einde van dat tijdvak wordt ingetrokken.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.

Namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.
KAREL J.G. VAN OOSTEROM
Tijdelijk Zaakgelastigde
Z.E. Xie Xuren
Directeur van de Staatsbelastingdienst Volksrepubliek China
Staatsbelastingdienst De Volksrepubliek China

21 december 2004

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de brief van Uwe Excellentie van 14 december 2004 (ref. EA/OS-457/04) die luidt als volgt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer te bevestigen dat de voorstellen aanvaardbaar zijn voor de Regering van de Volksrepubliek China en dat de brief van Uwe Excellentie en deze antwoordbrief tezamen een verdrag zullen vormen tussen de Regering van de Volksrepubliek China en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting

XIE XUREN
Hoofd van de Staatsbelastingdienst
De Volksrepubliek China
Karel J.G. van Oosterom
Tijdelijk Zaakgelastigde