Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing aan Gouverneur Sint Maarten tot aanhouden vaststelling landsbesluiten tot benoeming ministers en Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar benoembaarheid voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 17 oktober 2014, houdende aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2014, nr 2014-0000552050,
Overwegende, dat het wenselijk is de Gouverneur van Sint Maarten een aanwijzing te geven tot het aanhouden van de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister;
Gelet op de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Gouverneur van Sint Maarten houdt de vaststelling van de landsbesluiten tot benoeming van ministers en de Minister-President na de Statenverkiezingen van 2014, aan totdat onderzoek is gedaan naar de benoembaarheid van de voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister. Doel van het onderzoek is om te kunnen beoordelen of er voldoende waarborgen voor de integriteit van de kandidaat aanwezig zijn en daarmee geen beletsel bestaat voor de benoeming van een kandidaat.
1.
De Gouverneur doet onderzoek naar de kandidaten die toestemming hebben gegeven voor onderzoek door of namens de Gouverneur aan de hand van een door de Gouverneur vastgesteld formulier.
2.
Het onderzoek heeft betrekking op kandidaten die daarmee hebben ingestemd.
3.
De instemming houdt tevens in dat de kandidaat ermee instemt dat derden wordt gevraagd om informatie te verstrekken die voor het onderzoek van belang is.
4.
De Gouverneur maakt bij het onderzoek gebruik van door Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde deskundigen.
Artikel 3
Het onderzoek omvat het inwinnen van inlichtingen over de kandidaten die redelijkerwijs in verband te brengen zijn met de integriteit van deze kandidaten, onder meer bij de Procureur-Generaal en de Veiligheidsdienst Sint Maarten, en verificatie van de door de kandidaat verstrekte inlichtingen. Die inlichtingen hebben in elk geval betrekking op ongebruikelijke transacties, de zakelijke en financiële belangen van de kandidaat en zijn gezinsleden, functies en nevenfuncties en nevenwerkzaamheden.
Artikel 4
De Gouverneur informeert de raad van ministers van het Koninkrijk over de uitvoering van de aanwijzing, voordat hij een beslissing neemt over de vaststelling van een landsbesluit tot benoeming van een minister, Minister-President of Gevolmachtigde Minister.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Het geldt tot de eerstvolgende verkiezingen van de Staten.
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.
Den Haag, 17 oktober 2014
De
Minister