{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Sta-orthesen
Lig-orthesen
Loophulpmiddelen voor gehandicapten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

BTW-tarieftoepassing ten aanzien van sta- en lig-orthesen en zitelementen/-systemen voor gehandicapten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.
BTW-tarieftoepassing ten aanzien van sta- en lig-orthesen en zitelementen/-systemen voor gehandicapten
Ingevolge post a 34 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) zijn invalidenwagentjes en invalidenkrukken naar het verlaagde BTW-tarief belast. Over de reikwijdte van tabelpost a 34 zijn vragen gerezen. Terzake geldt het volgende.
De term ‘invalidenwagentje’ (het synoniem hiervoor is: rolstoel) heeft betrekking op een door handkracht dan wel elektrisch voortbewogen wagentje waarmee gehandicapten zichzelf (in zittende positie) kunnen verplaatsen dan wel door anderen verplaatst (voortgeduwd) kunnen worden. Als zodanig vormt een invalidenwagentje een vervoermiddel voor een gehandicapte; in feite vervangt zo’n wagentje de loopfunctie van de gehandicapte.
De term ‘invalidenkruk’ ziet op een hulpmiddel, dat ten doel heeft de loopfunctie van een gehandicapte te ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is, dat de loopfunctie in bepaalde mate nog aanwezig is bij de gebruiker van de kruk.
Hulpmiddelen die primair dienen als zitmeubel, vallen niet onder tabelpost a 34, omdat zij niet als vervoermiddel fungeren (‘invalidenwagentje’) en evenmin de loopfunctie ondersteunen (‘invalidenkruk’).
Hieronder wordt nader ingegaan op de BTW-tarieftoepassing ten aanzien van bepaalde hulpmiddelen voor gehandicapten.
Sta-orthesen
Sta-orthesen zijn hulpmiddelen die ten doel hebben gehandicapten in verticale stand te brengen en te houden (verticaliseren). Sta-orthesen bestaan uit een (veelal kantelbaar metalen) frame, waaraan diverse voorzieningen (gordels, steunen e.d.) zijn aangebracht om de romp/bepaalde lichaamsdelen (o.a. de ledematen en de voeten) van de gehandicapte te ondersteunen en te fixeren. Aan het frame kan voorts een werkblad worden gemonteerd (zodat een soort ‘statafel’ ontstaat) en aan de onderzijde van het frame kunnen zwenkwieltjes worden bevestigd, zodat het frame verrijdbaar wordt.
Het verticaliseren strekt tot bevordering en ondersteuning van diverse lichaamsfuncties, o.a. ter verbetering van de bloedsomloop, verdieping van de ademhaling en ter versterking van diverse spieren (m.n. rug-, bekken- en beenspieren) en botten/gewrichten (van de heupen, het bekken, de knieën en de voeten).
Sta-orthesen kunnen niet als invalidenwagentjes in de zin van tabelpost a 34 worden aangemerkt, omdat zij niet fungeren als een vervoermiddel voor gehandicapten, maar dienen als een hulpmiddel voor het verticaliseren van gehandicapten. De levering en invoer van sta-orthesen is derhalve aan het algemene BTW-tarief onderworpen.
Lig-orthesen
Lig-orthesen zijn uit (zacht) kunststof vervaardigde ligelementen en ligkuipen, die dienen ter ondersteuning dan wel correctie van de houding van de romp of bepaalde lichaamsdelen van gehandicapten. Lig-orthesen worden onder meer gebruikt ter voorkoming of het tegengaan van scheefgroei en decubitus (doorliggen). Lig-orthesen worden voor de individuele gehandicapte, met inachtneming van diens persoonlijke handicaps, vervaardigd. Aan lig-orthesen kunnen bepaalde voorzieningen worden aangebracht voor het fixeren van de romp of bepaalde lichaamsdelen van de gehandicapte (diverse steunen en gordels). Soms worden lig-orthesen op verrijdbare onderstellen gemonteerd.
Lig-orthesen vormen primair een ligelement/ligmeubel. In verband hiermee kunnen lig-orthesen niet als invalidenwagentjes in de zin van tabelpost a 34 worden aangemerkt. Hieraan doet niet af, dat lig-orthesen die op een verrijdbaar onderstel zijn gemonteerd, kunnen dienen als middel om gehandicapten voort te bewegen. De levering en invoer van lig-orthesen is derhalve aan het algemene tarief onderworpen. Hetzelfde geldt voor de levering en invoer van losse accessoires voor lig-orthesen (fixatievoorzieningen e.d.).
Voor gehandicapten (m.n. gehandicapte kinderen) worden diverse soorten zitsystemen aangeboden. Deze zitsystemen bestaan uit speciaal voor gehandicapten vervaardigde zitelementen die op verschillende soorten verrijdbare onderstellen kunnen worden gemonteerd.
De zitelementen voor gehandicapten zijn te onderscheiden in:
1. Zit-orthesen, d.w.z. speciaal voor de individuele gehandicapte, met inachtneming van diens persoonlijke handicaps, vervaardigde zitelementen/-kuipjes, die dienen ter ondersteuning dan wel correctie van de houding van de romp of bepaalde lichaamsdelen van gehandicapten (ter voorkoming of het tegengaan van scheefgroei);
2. Standaardmatig vervaardigde zitelementen (zittingen, zitkuipjes e.d.) voor gehandicapten, die niet of slechts in beperkte mate een corrigerende functie bezitten. De leuningen en zitting van deze zitelementen zijn veelal verstelbaar.
Aan de zit-orthesen/zitelementen/zitsystemen kunnen bepaalde voorzieningen worden aangebracht voor het fixeren van de romp/bepaalde lichaamsdelen van de gehandicapte (diverse steunen en gordels voor de schouders, armen, knieën, voeten e.d.) en voor het voortbewegen van het zitsysteem (duwbeugel, duwhandvat e.d.). Ook andere accessoires, zoals een werkblad, kunnen worden aangebracht.
Afhankelijk van de diameter en de uitvoering van de wieltjes van het onderstel waarop zij worden gemonteerd, zijn de zit-orthesen/zitelementen geschikt voor gebruik binnenshuis, dan wel voor gebruik buitenshuis. Zit-orthesen/zitelementen die zijn bestemd voor gebruik binnenshuis worden gemonteerd op onderstellen met (kleine) zwenkwieltjes, en zit-orthesen/zitelementen die zijn bestemd voor gebruik buitenshuis worden gemonteerd op onderstellen met luchtbanden.
Voor de BTW-tarieftoepassing dient bij de zitsystemen voor gehandicapten onderscheid te worden gemaakt tussen:
1. Zitsystemen waarbij de functie van zitmeubel voorop staat.
Het gaat hier om zit-orthesen/zitelementen die zijn gemonteerd op een onderstel met kleine zwenkwieltjes.
Deze zitsystemen, die zijn bestemd voor gebruik binnenshuis, vormen in feite verrijdbare zitstoelen. Als zodanig kunnen deze zitsystemen niet worden aangemerkt als invalidenwagentjes in de zin van tabelpost a 34. Hieraan doet niet af, dat deze zitsystemen mede een middel kunnen vormen om de gehandicapte binnenshuis voort te bewegen. De levering en invoer van deze zitsystemen is aan het algemene BTW-tarief onderworpen.
2. Zitsystemen waarbij de functie van vervoermiddel voorop staat.
Het betreft hier zit-orthesen/zitelementen die zijn gemonteerd op een onderstel met luchtbanden. Deze zitsystemen zijn primair bestemd voor gebruik buitenshuis, als een vervoermiddel voor gehandicapten. Deze zitsystemen kunnen op één lijn worden gesteld met de in tabelpost a 34 bedoelde invalidenwagentjes en als zodanig onder het verlaagde tarief worden gerangschikt.
De levering en invoer van losse zit-orthesen/zitelementen voor gehandicapten (los betekent in dit verband: los van een bepaald onderstel) is aan het algemene tarief onderworpen. De zit-orthesen/zitelementen zijn vanwege hun multifunctionele karakter (bruikbaar als onderdeel van een zitmeubel dan wel als onderdeel van een invalidenwagentje) niet kennelijk vervaardigd en bestemd voor invalidenwagentjes en vormen als zodanig geen (onder)deel van invalidenwagentjes.
Als losse zit-orthesen/zitelementen voor gehandicapten krachtens één overeenkomst en voor één prijs worden geleverd met (onder meer) een onderstel dat is voorzien van luchtbanden, mag op de zit-orthese c.q. het zitelement en het onderstel met luchtbanden het verlaagde tarief worden toegepast.
Delen, onderdelen en toebehoren die tot de normale uitrusting van de hiervoor bedoelde zitsystemen behoren (werkbladen, fixatievoorzieningen e.d.) vallen alleen onder het verlaagde tarief, voorzover zij krachtens één overeenkomst en voor één prijs worden geleverd met een zitsysteem dat een vervoersfunctie heeft.
Loophulpmiddelen voor gehandicapten
Voor gehandicapten (o.a. gehandicapte kinderen) worden diverse loophulpmiddelen aangeboden. Te denken valt aan rollators en aan verrijdbare looprekken, al dan niet voorzien van specifieke steunen en gordels voor het fixeren van het lichaam/lichaamsdelen van de gehandicapte, die de gehandicapte in staat stellen (met steun) te lopen. Deze loophulpmiddelen ondersteunen de loopfunctie en zijn als zodanig aan te merken als invalidenkrukken in de zin van tabelpost a 34. In verband hiermee zijn deze loophulpmiddelen aan het verlaagde tarief onderworpen.
De kennelijk voor de hiervoor bedoelde loophulpmiddelen vervaardigde en bestemde delen, onderdelen en toebehoren (fixatievoorzieningen, steunen e.d.) mogen ook onder het verlaagde tarief worden gerangschikt.