Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vragen
Antwoorden
Ad 1a en 1b.
Ad 1b.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

BTW-heffing ten aanzien van symposia en sponsoractiviteiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.
BTW-heffing ten aanzien van symposia en sponsoractiviteiten
Vragen
1. Zijn de symposia:
a. ‘Flexibele arbeidsvoorwaarden in de gezondheidszorg’ (uiteenzetting van mogelijkheden voor flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, bestemd voor onder meer directieleden, personeelsadviseurs, ondernemingsraadleden en human resourcemanagers);
b. ‘Mamma-care, verleden, heden en toekomst’ (uiteenzetting van programma voor behandeling van vrouwen met borstafwijkingen (o.a. borstkanker), bestemd voor huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, radiologisch en radiotherapeutisch laboranten)
aan te merken als een beroepsopleiding in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het Uitvoeringsbesluit)?
2. Gaan de ter financiering van deze symposia door de organisator van de symposia ontplooide sponsoractiviteiten (het aan bedrijven tegen betaling bieden van de mogelijkheid tot het geven van naamsbekendheid, onder meer door het inrichten van een stand tijdens een symposium) op in de symposia?
Ad 1a en 1b.
De in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit opgenomen vrijstelling voor beroepsopleidingen heeft een ruime werkingssfeer. De vrijstelling heeft niet alleen betrekking op opleidingen die in strikte zin zijn aan te merken als een opleiding voor een vak of beroep, maar strekt zich ook uit tot opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Als voorbeelden van dergelijke opleidingen worden onder meer genoemd: tekstverwerkingscursussen, managementscursussen, automatiseringscursussen en sollicitatiecursussen. (Zie het Besluit van 4 december 1992 (Stb. 652), artikelsgewijze toelichting, artikel I, onderdeel C, punt a). Congressen, seminars en symposia waarbij het overdragen van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring vooropstaat, kunnen als beroepsopleidingen in de zin van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit worden aangemerkt.
Bij de onderhavige symposia is dit het geval; deze symposia kunnen derhalve als een beroepsopleiding in de zin van laatstgenoemd artikelonderdeel worden bestempeld. Op grond van de Mededeling 8 en 14 (Besluiten van 24 juni 1993, nr. VB93/1755 en van 9 december 1993, nr. VB93/3598) kan met betrekking tot deze symposia worden geopteerd voor BTW-heffing.
Ad 1b.
De sponsoractiviteiten van de organisator zijn aan te merken als een afzonderlijke dienst, die aan de BTW-heffing is onderworpen. Van absorptie door de symposia kan geen sprake zijn, omdat de sponsordiensten jegens andere afnemers (bedrijven) worden verricht dan de symposia (de cursisten).