Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Goedkeuring compensatie van btw op personeelsverstrekkingen
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2009.
BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.
1. Inleiding
In het kader van de evaluatie van de Wet op het BTW-compensatiefonds heb ik overleg gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en kaderwetgebieden. In dat overleg is overeengekomen maatregelen te treffen die leiden tot administratieve verlichting bij de uitvoering van die wet . In dit besluit tref ik zulke maatregelen voor personeelsverstrekkingen.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
wet BCF: Wet op het BTW-compensatiefonds ;
uitvoeringsbesluit BCF: Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds ;
compensatiegerechtigd lichaam: een lichaam zoals bedoeld in artikel 1, onderdelen c en d, van de wet BCF;
btw: omzetbelasting.
2. Goedkeuring compensatie van btw op personeelsverstrekkingen
De btw die aan een compensatiegerechtigd lichaam in rekening wordt gebracht en die betrekking heeft op goederen en diensten die worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden van het personeel, komt in beginsel niet voor compensatie in aanmerking (zie artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 4, tweede lid, van de wet BCFartikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF).
In verband met de gewenste administratieve verlichting bij de uitvoering van de wet BCF , is overeengekomen om deze uitsluiting van compensatie te laten vervallen. Inmiddels heb ik maatregelen genomen die moeten leiden tot wijziging van de wet BCF en het uitvoeringsbesluit BCF . Vooruitlopend op die wijzigingen keur ik goed, dat compensatiegerechtigde lichamen met ingang van 1 januari 2007 het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF buiten toepassing laten.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 7 december 2006
De
Minister
Directeur-Generaal Belastingdienst