Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 1
Nr. 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese Regering houdende een overeenkomst inzake de exploitatie van chartervluchten, Ottawa, 02-06-1989

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Canadese Regering houdende een overeenkomst inzake de exploitatie van chartervluchten
(authentiek: en)
DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS CANADA
Ottawa, June 2, 1989
No. JLA-5163
Excellency,
I have the honour to refer to consultations between Canada and the Netherlands which took place in The Hague on September 30 - October 4,1985 on matters relating to the operation of non-scheduled (charter) flights and to propose the following Agreement between our two Governments:
If the above proposals are acceptable to your Government, I have the honour to propose that this Note, which is equally authentic in English and French, and your positive reply to that effect, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date on which the Agreement between Canada and the Kingdom of the Netherlands relating to Air Transport between Canada and the Netherlands enters into force.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
(sd.) JOE CLARK
Secretary of State for External Affairs
His Excellency Jan Frederick Evert Breman
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
Ottawa
1. The advance booking period applicable to Advance Booking Charters originating in Canada or in the Netherlands and which are operated by air carriers of Canada or of the Netherlands shall be twenty-one (21) days, or any shorter period as may be determined by the rules of the country of origin of the charters. Charters price deposits will be paid, if prescribed, concidentally with the advance booking period agreed upon.
2. Information concerning pasengers, if required from air carriers for submission to the aeronautical authorities shall not contain more than the names of participants.
3. The aeronautical authorities of Canada and of the Netherlands shall not require that groups participating in Advance Booking Charter flights travel together on both the outward and return legs of the charter flights.
4. The aeronautical authorities of both countries shall allow the carriage of cargo on passenger charter flights, subject to applicable rules, if any, of the country of origin.
5. The aeronautical authorities of both countries have agreed to monitor the application of their charter regulations in order to maintain fair and competitive opportunities for charter carriers of the two countries.
ROYAL NETHERLANDS EMBASSY
Ottawa, 2 June 1989
No. 20175
Dear Minister,
I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today, no. JLA-5163, the text of which reads as follows:
[Red: (zoals in Nr. 1) ]
I have furthermore the honour to confirm that the above proposals are acceptable to my Government and that your Note and this reply, which are authentic in English and French, constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date on which the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and Canada relating to Air Transport between the Netherlands and Canada enters into force.
Please accept, Mr. Minister, the renewed assurance of my highest consideration.
(sd.) JAN BREMAN
Jan F.E. Breman
Ambassador
The Right Honourable Joe Clark
Secretary of State for External Affairs
Ottawa
(vertaling: nl)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN CANADA
Ottawa, 2 juni 1989
Nr. JLA-5163
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar het overleg tussen Canada en Nederland dat plaatsvond te 's-Gravenhage van 30 september - 4 oktober 1985 over aangelegenheden verband houdend met de exploitatie van niet-geregelde (charter) vluchten, en de volgende Overeenkomst tussen onze beide Regeringen voor te stellen:
1. De vooruitboekingstermijn die van toepassing is op Advance Booking chartervluchten, die aanvangen in Canada of in Nederland en die worden geëxploiteerd door luchtvervoerders van Canada of van Nederland is eenentwintig (21) dagen, of een kortere termijn, als bepaald in de regels van het land waar de vluchten aanvangen. Voor aanbetalingen voor chartervluchten, indien voorgeschreven, geldt dezelfde termijn als is overeengekomen voor vooruitboekingen.
2. Gegevens over passagiers, indien vervoerders verplicht zijn deze aan de luchtvaartautoriteiten te verstrekken, bevatten niet meer dan de namen van de deelnemers.
3. De luchtvaartautoriteiten van Canada en van Nederland verlangen niet dat groepen die deelnemen aan Advance Booking vluchten zowel op de heen- als op de terugreis van de chartervlucht gezamenlijk reizen.
4. De luchtvaartautoriteiten van beide landen staan het vervoer van vracht op niet-geregelde passagiersvluchten toe, afhankelijk van de, indien aanwezig, daarop van toepassing zijnde regels van het land van herkomst.
5. De luchtvaartautoriteiten van beide landen zijn overeengekomen toe te zien op de toepassing van hun regelingen voor chartervluchten opdat eerlijke en concurrerende mogelijkheden blijven bestaan voor exploitatie van chartervluchten van beide landen.
Indien bovenstaande voorstellen voor Uw Regering aanvaardbaar zijn, heb ik de eer voor te stellen dat deze Nota, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, en Uw bevestigend antwoord in die zin, een Overeenkomst zullen vormen tussen onze beide Regeringen die in werking treedt op de datum waarop de Overeenkomst tussen Canada en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het luchtvervoer tussen Nederland en Canada in werking treedt.
Gelieve, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.
(w.g.) JOE CLARK
Ministerie van Buitenlandse Zaken
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Ottawa, 2 juni 1989
No. 20175
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, nr. JLA-5163, waarvan de tekst als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. 1) ]
Voorts heb ik de eer te bevestigen dat bovenstaande voorstellen voor mijn Regering aanvaardbaar zijn en dat Uw brief en dit antwoord, waarvan de Engelse en de Franse tekst authentiek zijn, een Overeenkomst vormen tussen onze beide Regeringen die in werking treedt op de datum waarop de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake het luchtvervoer tussen Nederland en Canada in werking treedt.
Gelieve, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.
(w.g.) JAN BREMAN
Jan F.E. Breman
Ambassadeur