Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Vereisten aanvrager
Artikel 4. Algemene vereisten
Artikel 5. Aanvraag
Artikel 6. Adviescommissie
Artikel 7. Beoordelingscriteria
Artikel 8. Hoogte van de subsidie
Artikel 9. Subsidierondes en subsidieplafond
Artikel 10. Verdeling budget
Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 12. Subsidieverlening, -vaststelling en uitbetaling
Artikel 13. Samenwerkingsprojecten
Artikel 14. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidievaststelling
Artikel 15. Hardheidsclausule
Artikel 16. Overgangsbepalingen
Artikel 17. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Biografieregeling Nederlands Letterenfonds

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in drie categorieën:
a: honoreren voor het geadviseerde subsidiebedrag;
b: honoreren voor zover het budget dat toelaat; en
c: niet honoreren.
2.
Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen in de categorieën a en b te honoreren honoreert het bestuur eerst de aanvragen in categorie a en vervolgens
de aanvragen in categorie b in volgorde van de rangorde als bedoeld in artikel 7, totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.