Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Het certificaat van onderzoek
+ Hoofdstuk IIa. De technische eisen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk IIb. De meting
+ Hoofdstuk III. De arbeidsomstandigheden aan boord
+ Hoofdstuk IV. Het vaarbewijs
+ Hoofdstuk IVa. De bevoegdheidsbewijzen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk V. Onderzoek en toezicht
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 4 Binnenschepenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
1.
Het certificaat van onderzoek is niet vereist voor:
a. schepen die voorzien zijn van een scheepspatent als bedoeld in de Herziene Rijnvaartakte en zich begeven van de Rijn, de Lek of de Waal naar open zee of naar België, of omgekeerd, dan wel bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van schepen die voorzien zijn van een scheepspatent als bedoeld in de Herziene Rijnvaartakte en zich bevinden op bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen binnenwateren;
b. schepen, die voorzien zijn van een geldig certificaat van deugdelijkheid, afgegeven krachtens de Schepenwet ;
c. schepen die voorzien zijn van een ander dan onder a bedoeld geldig document, dat door de bevoegde autoriteiten in het buitenland ten bewijze van de deugdelijkheid van het schip is afgegeven en voor zover dat bij internationale regeling dan wel door Onze Minister is erkend;
d. schepen, die bestemd zijn tot het redden van drenkelingen;
e. schepen, die bestemd zijn om louter door spierkracht te worden voortbewogen;
f. woonschepen, anders dan voor de vaart gebruikt;
g. baggermolens, grind- of zandzuigers en andere drijvende werktuigen van soortgelijke aard, die zich bevinden in een grind- of zandgat;
h. schepen die in beheer zijn bij de Koninklijke Marine, alsmede andere schepen die in beheer zijn bij het Ministerie van Defensie, voor zover zij behoren tot de organieke uitrusting van het legerkorps;
i. schepen, die in gebruik zijn bij enige bondgenootschappelijke krijgsmacht.
2.
Het certificaat van onderzoek is evenmin vereist voor:
a. schepen, die in aanbouw zijn of waarmede een proefvaart wordt ondernomen;
b. de in het eerste lid, aanhef, onder f , bedoelde woonschepen, die worden versleept of waarmede naar of van een werf wordt gevaren;
c. schepen, die hetzij hier te lande voor buitenlandse rekening zijn gebouwd, hetzij naar het buitenland zijn verkocht, en die over de binnenwateren naar hun bestemmingsplaats worden gebracht;
d. schepen die voorzien zijn van een geldig voorlopig certificaat van onderzoek als bedoeld in artikel 5 b.