Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling
Artikel 2. Begripsomschrijvingen
Artikel 3. Toepasselijkheid Bijdragereglement
Artikel 4. Bijdrage
Artikel 5. Aanvraagprocedure
Artikel 6. Weigeringsgronden
Artikel 7. Inhoud aanvraag
Artikel 8. Beoordelingscriteria
Artikel 9: Advisering
Artikel 10. Verlening van een financiële bijdrage
Artikel 11. Intrekking of wijziging van een financiële bijdrage
Artikel 12. Voorschotten
Artikel 13. Verplichtingen van de ontvanger van een bijdrage
Artikel 14. Vaststelling van de bijdrage
Artikel 15. Bezwaar
Artikel 16. Bescherming persoonsgegevens
Artikel 17. Termijn
Artikel 18
Artikel 19. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Het bestuur maakt tenminste drie maal per jaar informatie openbaar over de mogelijkheden tot het aanvragen van een bijdrage. Het bestuur vermeldt daarbij de inzendtermijnen en de eisen waaraan een aanvraag voor een bijdrage dient te voldoen.
2.
Aanvragen voor bijdragen kunnen tenminste drie maal per jaar worden ingediend, doch steeds minimaal 10 weken voor de aanvang van het project, met inachtneming van door het bestuur te bepalen inzendtermijnen.
3.
Voor het indienen van een aanvraag stelt het SfA een aanvraagformulier vast. Het formulier kan worden gedownload op de website www.archfonds.nl. Op verzoek van de aanvrager zal het SfA het formulier per post toezenden. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en dient te voldoen aan de richtlijnen die in de toelichting staan omschreven. Het moet door de aanvrager worden ondertekend. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als aan deze eisen is voldaan.