{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Werkgebieden van de UWV-vestigingen
Artikel 3. Indiening ontslagaanvraag
Artikel 4. Indiening aanvraag tewerkstellingsvergunning
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit werkgebieden UWV 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit werkgebieden UWV 2016
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet Suwi:
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. UWV:
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi;
c. UWV-vestiging:
een vestiging van UWV waarin de taken, bedoeld in de artikelen 30a, 30b, 30c, en 31 Wet Suwi worden uitgevoerd
d. Ontslagaanvraag:
een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 671a, eerste lid jo artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
e. AJD-vestiging:
een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV.
1.
Bijlage 1 geeft per vestiging de werkgebieden van die vestiging aan.
2.
Bijlage 3 bevat de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s.
1.
Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per AJD-vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren. Bijlage 2 omvat een onderdeel a voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en een onderdeel b voor ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
2.
De ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wordt ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.
3.
Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer AJD-vestigingen, wordt de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de standplaats van de werknemer is gelegen. Ontbreekt deze standplaats, dan wordt de aanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit de aanvraag is ingediend. Geeft dit geen uitsluitsel, dan wordt de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer is gelegen.
4.
Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag indient en op basis van het tweede en derde lid meerdere AJD-vestigingen in aanmerking komen, dient werkgever de ontslagaanvragen in bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de meeste van de werknemers de arbeid verrichten of hebben verricht. Ambtshalve of op verzoek van werkgever kan UWV beslissen dat de ontslagaanvragen bij een andere AJD-vestiging worden ingediend.
5.
UWV bepaalt waar de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wordt behandeld en kan deze behandeling zo nodig aan een andere AJD-vestiging overdragen.
6.
Een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ingediend:
a. bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer in Nederland woont.
b. bij de AJD-vestiging Eindhoven indien de werknemer in Duitsland woonachtig is, bij de AJD-vestiging Rotterdam indien de werknemer in België woonachtig is en bij de AJD-vestiging Haarlem indien de werknemer elders in het buitenland woonachtig is.
Artikel 4. Indiening aanvraag tewerkstellingsvergunning
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 worden ingediend bij de AJD-vestiging te Den Haag.
Artikel 5
Het Besluit werkgebieden UWV 2015 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV 2016.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 17 november 2015
Voorzitter Raad van Bestuur