Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vrijstelling Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2006.
Besluit vrijstelling Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2001
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 33, tweede lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997,
op 14 februari 2001 vastgesteld het navolgende:
BESLUIT
1.
a. De be- of verwerker van slachtrunderen die verplicht is, overeenkomstig de bepalingen van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997, te handelen, kan door het Productschap worden vrijgesteld van de verplichting zoals deze is opgenomen in artikel 17, eerste lid, indien en voor zover deze be- of verwerker de bepalingen van dit besluit naleeft.
b. De be- of verwerker is verplicht indien hij gebruik wenst te maken van de onder a genoemde vrijstelling om zulks vooraf te melden aan het Productschap.
2.
Deze vrijstelling geldt alleen voor runderen, waarin de volgende delen niet zijn verwijderd; het niervet, de nieren, het slotvet, het oppervlakkig borstvet vanaf de navelimplant, vet rond de aarsopenening, vet van de schaamnaad, zak- of uiervet, aangewassen vet aan de ribwand, vet rond de halsslagaders, de staart en de longhaas en waarbij geen sprake is van onthouding van goedkeuring op grond van een beslissing bij of krachtens de Vleeskeuringswet of de Veewet .
3.
Alle runderen dienen met bovengenoemde onderdelen te worden gewogen tenzij op last van de RVV onderdelen zijn verwijderd. Indien op last van de RVV onderdelen zijn verwijderd, mogen de in artikel 15, vierde lid tweede tabel, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997, opgenomen correctiefactoren worden toegepast evenals de in artikel 15, vierde lid tabel 1, opgenomen correctiefactoren.
4.
Deze vrijstelling geldt onder voorwaarde dat de be- of verwerker afrekent op basis van het in artikelen 13, 15 eerste lid en16 bepaalde gewicht voor runderen met een vetheidsklasse als bedoeld in bijlage I B, behorende bij de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 verminderd met een van de volgende correctiefactoren:
5.
De vrijstelling geldt onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de volgende bepalingen. Het gewicht wordt verhoogd met 1% van dat gewicht;
a. als bijtelling voor elke wachtdag, indien het gestelde in artikel 12 niet is nagekomen, doch wel het gestelde in artikel 14, eerste lid. Een gedeelte van een dag geldt voor een volle dag;
b. indien het gestelde in artikel 14, eerste lid, niet is nagekomen, doch wel het gestelde in artikel 12;
c. als bijtelling voor elke wachtdag en verhoogd met 1% van dat gewicht, indien het gestelde in de artikelen 12 en 14, eerste lid, niet is nagekomen. Een gedeelte van een dag geldt voor een volle dag.
6.
Be- of verwerkers zijn verplicht om op de afrekening het bruto warm geslacht gewicht (inclusief onderdelen) te vermelden, tevens dienen de toe te passen correctiefactoren duidelijk te worden vermeld.
Artikel 2
Het Besluit vrijstelling Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vrijstelling Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2001”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van de inwerkingtreding van de Verordening tot wijziging van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 (2001-I).
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris