Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - volmacht -
Artikel 2. - ondertekening -
Artikel 3. - slotbepalingen -
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw, d.d. 31 maart 2009, houdende verlening van volmacht aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw (Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009)
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 107 Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op hoofdstuk 6 van de Verordeningen PT algemene bepalingen 2007;
gelet op het Organogram "Bestuurlijke organisatie" en het "Jaarplan" van het betreffende jaar;
overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiëntie en motivatie wenselijk is gebruik te maken van de volmachtfiguur. Deze volmacht heeft het oog op alle privaatrechtelijke handelingen zoals het aangaan van overeenkomsten, het verlenen van opdrachten en het doen van betalingen en hiervoor te tekenen;
besluit:
Artikel 1. - volmacht -
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw verleent de secretaris volmacht om in zijn naam alle privaatrechtelijke handelingen - zoals het aangaan van overeenkomsten, het verlenen van opdrachten en het doen van betalingen - te verrichten en hiervoor te tekenen.
Artikel 2. - ondertekening -
Een privaatrechtelijke rechtshandeling welke geschiedt door de secretaris wordt als volgt ondertekend:
- de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
- namens deze de secretaris
- handtekening
- naam
1.
Het Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw d.d. 3 juli 2007 wordt ingetrokken voor zover het ziet op de verlening van volmacht aan de secretaris.
2.
Het Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw d.d. 8 mei 2006 wordt ingetrokken voor zover het ziet op de verlening van volmacht aan de secretaris.
3.
Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2009.
4.
Dit besluit wordt aangehaald als: "Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009".
Zoetermeer, 31 maart 2009
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw