Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 13 mei 2009 houdende de voorschriften ter zake van de aanvraag tot de uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en ter zake van de afgifte van tijdelijke documenten uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 (Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 10, vierde lid, en artikel 11, tweede lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 overgenomen, en wordt onder verordening verstaan: de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 .
Artikel 2
De aanvraag voor een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening, wordt ingediend bij de in het tweede lid van artikel 10 bepaalde erkende instelling of hippische sportorganisatie.
1.
De aanvraag wordt ingediend door middel van het in artikel 7, eerste lid, van de verordening bedoelde, volledig en naar waarheid ingevulde en ten minste door de aanvrager ondertekende, aanvraagformulier volgens het model zoals dat is opgenomen in de bijlage bij het Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009.
2.
Op het in het eerste lid bedoelde aanvraagformulier wordt door de aanvrager vermeld dat de aanvraag betrekking heeft op een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort.
Artikel 4
Bij de aanvraag voor een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort overlegt de aanvrager het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende vragenformulier zoals dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Artikel 5
Het tijdelijk document als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de verordening, is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009.
Zoetermeer, 13 mei 2009
plv. voorzitter
secretaris