Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vervanging records besturende en ondersteunende processen COA 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit vervanging records besturende en ondersteunende processen COA 2015
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA),
Gelet op:
de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr.WJZ/466161 ( 10 265 ), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;
artikel 7 van de Archiefwet;
en ter uitvoering van:
het beleid van het COA voor het beheren van de records van de organisatie;
de Regeling Archiefbeheer COA;
Besluit:
1.
alle papieren records van de besturende en ondersteunende processen te vervangen door digitale reproducties, waarbij het COA:
a. die papieren records vervangt die de organisatie, in het bijzonder de Raad van toezicht, het Bestuur, de OR en de Units Staf, Administratie & Inkoop, HRM, ICT, Huisvesting en Uitvoeringsprocessen voor de uitvoering van deze processen vanaf juli 1994 hebben gecreëerd en ontvangen, met uitzondering van die records die zich bevinden in het centrale fysieke archief dat het COA extern heeft opgeslagen;
b. de oorspronkelijke papieren records vernietigt binnen een korte termijn nadat zij zijn gedigitaliseerd;
c. de digitale reproducties na de bewaarperioden die de Selectielijst COA 1994–2012 en de Selectielijst COA 2013– voorschrijven, zal vernietigen, met uitzondering van de records die het COA als erfgoed naar het Nationaal Archief zal overbrengen;
2.
de kwaliteit en de toegankelijkheid van de digitale reproducties te waarborgen door:
a. het digitaliseren en vervangen van de papieren records uit te voeren volgens de procedures en instructies, die zijn opgenomen in het Handboek vervanging papieren records besturende en ondersteunende processen COA en voorzien in het systematisch toetsen van de kwaliteit van het proces van het digitaliseren en vervangen en van de reproducties en hun metagegevens, alsook in het controleren van de apparatuur en programmatuur die het COA voor het digitaliseren gebruikt.
b. de digitale reproducties op te slaan, te archiveren en te beheren in digitale archieven die, gegeven de toepasselijke archiefwettelijke voorschriften en internationale en nationale normen en standaarden, geschikt zijn voor het veilig, geordend en duurzaam bewaren en beheren van de records van de organisatie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit vervanging records besturende en ondersteunende processen COA 2015'.
Rijswijk, 22 september 2015
Centraal Orgaan opvang asielzoekers,
voorzitter Bestuur
secretaris Bestuur