{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Wijze indiening verzoek om toestemming
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 32, lid 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 7: 671a lid 1 en 7:669, leden 1 en 3, onderdelen a en b van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2, lid 1 van de Regeling UWV Ontslagprocedure en de artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. toestemming: toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
c. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
1.
Een verzoek om toestemming wordt ingediend met gebruikmaking van de ontslagaanvraagformulieren, welke UWV via haar website uwv.nl beschikbaar stelt.
2.
Een verzoek om toestemming wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de wijze, bedoeld in het eerste lid, is ingediend.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 23 juni 2015
Voorzitter Raad van bestuur UWV