{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2014.
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 houdende vaststelling van regels en modellen ter uitvoering van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 (Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op de artikelen 1, 3 en 11 van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008,
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie over van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 .
Artikel 2
Het in artikel 3, derde lid, van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008, bedoelde model is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Artikel 3
De in artikel 11 van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 genoemde opgave geschiedt door indiening van een verantwoordingsstaat volgens het in bijlagen lla , llb of lIc bij dit besluit opgenomen model.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
Zoetermeer, 24 september 2008
plv. voorzitter
secretaris